Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 7/2020, 15.2.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 16.2 kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
* Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4 i Esbo *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
* De ungas internationella radioamatörläger BOTA och YOTA *
* Artiklar önskas till tidningen Radioamatööri *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *
* Signaltrafikövning 27.2.-28.2.2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4 i Esbo *Polyteknikkojen Radiokerho ry OH2TI har fått äran att önska alla välkomna till SRAL:s Vårdagar i Otnäs, Esbo lördagen den 18.4.2020. I samband med evenemanget ordnas förbundets vårmöte. Information om programmet, hur man kommer till platsen och andra praktiska ärenden ges senare. Mest uppdaterad infomation hittas alltid på adressen: prk.ayy.fi. Mer information även på förbundets webbsidor. Varmt välkomna!
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *Medlemmarna ombedes framföra sina petitioner skriftligen med motiveringar och underteckning till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvs senast 18.2.2020 kl. 16.00. Framställningen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL ry., Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *På förbundets vårdagar utdelas premier. Förslag till mottagare bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 9.3.2020. Som förslag räcker en kort redogörelse över personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen “toimisto ät sral.fi” eller SRAL ry., Hallitus, PB44, 00441 HELSINGFORS.
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att begrunda bland annat de här frågorna.
Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats på förbundets webbsidor. De finns både på finska och svenska.
Vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral.fi senast 31.3.2020. Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *Medlemsavgiftsfaktureringen överförs i år till det elektroniska ekonomiförvaltningssystem förbundet använder. Detta kommer även att möjliggöra e-fakturering. Alla fakturor sänds dock i år ännu som postutdelning. Fakturorna sänds under loppet av februari. Tidpunkten meddelas ännu separat.
* De ungas internationella radioamatörläger BOTA och YOTA *Det regionala lägret för Balkan, BOTA, ordnas i Serbien nära Belgrad 3-6.4.2020. Mycket intressanta aktiviteter såsom olika workshopar utlovas. Deltagaravigften är 20 euro inkluderande kost och logi. SRAL kan understöda i resekostnaderna. Ansökningar sker genom ditt egna IARU-medlemsförbund, dvs. i Finland via SRAL, genom att ta kontakt med Ungdomsteamet per e-post nuoriso ät sral punkt fi. OBS! Ifall den ansökande ännu inte hör till förbundet, går det samtidigt att ansöka om medlemskap.
I år ordnas Youngsters On The Air lägret i Karlovac, Kroatien 8-15.8.2020. Lägrets tema är “Train the Trainer”. I veckan ryms bl.a. besök på 9A1A-stationen, elektronikbygge samt besök i huvudstaden och kusten. I det finska teamet rymms 2-3 sådana 15-25 åriga SRAL-ungdomsmedlemmat, som inte tidigare deltagit i YOTA-läger. Radioamatörexamen är inte nödvändig. Meddela ditt intresse till Kati OH2FKX till egenanropsadressen.
Mer information på förbundets webbsidor. Välkomna med på läger!
* Artiklar önskas till tidningen Radioamatööri *För att utveckla innehållet i tidningen Radioamatööri öppnas en ny spalt med namnet DX-spalten. I DX-spalten sammanställs korta rapporter enligt gammal modell, vem som kontaktat vilka länder. I tidningen önskas även mer skrivelser till spalterna Post från läsaren och Klubbnyheter. Till Post från läsaren önskar korta ställningstaganden som berör hobbyn. Det går även att sända fotografier till spalten. Till Klubbnyheter önskas att klubbarna skriver korta presentationer om evenemang eller klubbpresentationer. Det går även att sända in aktuella ärenden. Även bilder tas gärna emot.
Kontakt per e-post till ra-lehti ät sral punkt fi.
Årets första Radioamatööri tidning utkommer 24.2.
* Kansliet meddelar *Kansliet är stängt 20-21.2. Det önskas att de meddelanden som ska läsas i bulletinen 22-23.2 sänds in senast 19.2 t.o.m. kl. 16.00.
* Silent key *Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Klaus Hanfmann OH3GE och Seppo Jäppinen OH4YU lämnat oss. Vi hedrar Klaus och Seppos minne med en stunds tystnad.
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *CCF och OHDXF ordnar den 22 årliga DX och Contest Meetingen i Tammerfors i SPA Holiday Club Tampere 16.5.2020.
En bokningslänk har nu aktiverats och mer specifika uppgifter fås från webbsidorna www.ohdxf.fi eller contestclubfinland.com. På grund av tidsbrist finns ifrågavarande sida enbart på engelska, men de närmaste dagarna dyker även text på finska upp.
Boka ditt deltagande redan nu. Det finns bara mötesplatser för ca 85 personer. Välkomna!
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *Onsdagen 19.2 kl. 18.00 föreläser Juhani Vakkuri om temat “Vinterkriget, hur Finland klarade sig ur kriget och vilka faktorer som påverkade att fred ingicks” (på finska) på Luftvärnsmuseet.
Lördagen 7.3 kl. 14.00 hålls en föreläsning med temat “Radarteknik på mark, hav och i luften” i Museo Militaria i Tavastehus. Licentiat inom teknik, Risto Korhonen, berättar om svarsartilleriradarns funktion, major Juuso Wlin berättar om användningen av radarn inom artilleriet och kapten Oskari Niemi berättar om Cymberline radarn. Evenemanget är öppet för alla, inträdesavgift 6 euro. Anmälning till sekreteraren för Tutkamieskilta senast 1.3 per e-post jukka punkt kaleva ät elisanet punkt fi eller per telefon 040 961 6111.
Det är bra att i kalendern redan nu märka ut följande dagar: Militärradiodag i Kouvola 25.4, Luftvärnsmuseets Radiodag 16.5 med temat “Radio i krig och hobby” samt radiopryldagen i Petäjäveden puhelin- ja radiomuseo 23.5.
* Signaltrafikövning 27.2.-28.2.2020 *Pohjois-Karjalan radiokerho anordnar en nationell övning i signaltrafik 27.-28.2.2020. med hjälp av MPK Savo-Karjalas Joensuu enhet. I övningen trafikerar man i det landskapsomfattande textmeddelande- och foninätverk som Pohjois-Karjalan radiokerho och Ylä-Karjalan radioamatöörit byggt upp, både på HF och VHF-frekvenser till olika delar av Finland. Om du kommer till ledstationen i Liperi, lär man dig att installera och använda Winlink-programmet.
Anmälningen till övningen sker via MPK:s webbsidor t.o.m. 28.2.2020.
Mer detaljerad information och program skickas till de anmälda en vecka före övningen och de sista uppdateringarna vid behov kvällen före.
Du kan även anmäla dig som remote-station (ingen kursavgift). Som remote station kan du verka utan att anmäla dig till kursen. Då är du med i övningen som privatperson och saknar t.ex. MPK:s försäkringsskydd. Anmälningar till Tommi (tommi.holopainen ät gmail punkt com) t.o.m. 28.2.2020 (namn, anrop, deltagarort, telefonnummer och e-postadress).
Mer info på MPK:s sidor och via Tommi (OH7JJT). Välkommen med i övningen.
* Klubbarna meddelar *
RadioamatörkurserTeljän Radioamatöörit ry OH1AF
Teljän Radioamaatöörit ry OH1AF ordnar en kurs med inriktning på elementär klass börjandes 26.2. Kursen ordnas vid Toejoen Koulu som drivs av Björneborg stad. Beroende på kursdeltagare hålls kursen 1-2 gånger i veckan. Kursplatsen möjliggör att kursdagarna eventuellt kan placeras till olika veckodagar under olika veckor. Förfrågningar och förhandsanmälningar per e-post hammpk ät fyl punkt fi.
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NETampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass under fyra veckoslut i mars 2020. Kurspriset är 10 € och kursen börjar 7.3.2020. Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi senast 28.2.
Turun Radioamatöörit ryTurun Radioamatöörit ry orndar en kurs med start 3.4.2020 i klubblokalerna i Sommelo. Kurskvällarna är onsdagkvällar kl. 18.00 – 20.00. Kursen har 11 undervisningsgånger. Kurspriset är 50 € och inkluderar kursmaterialen. För personer under 18 år är kurspriset 20 €. Anmälningar och mer information från Jouni, oh1co ät oh1aa punkt net, tfn 040 7710 420. Välkomna med!
ÅrsmötenLaaksojen radioamatöörit ry OH8AAU
Laaksojen radioamatöörit ry, OH8AAU, håller sitt årsmöte i Ylivieska vid radioskjulet tisdagen 18.2.2020 fr.o.m. kl. 18. Klubbkväll hålls också samma kväll. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna att delta och påverka i klubbens ärenden.
Turun Radioamatöörit ry OH1AA, OH1AU, OH1TTurun Radioamatöörit ry OH1AA, OH1AU, OH1T håller sitt stadgeenliga årsmöte 20.2.2020 fr.o.m. kl. 18.30 i klubblokalerna i Sommelo. Kaffeservering.
Lohjan Radioamatöörit ry OH2AABLohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte på klubbhuset måndagen 24.2. kl. 18:30. Adressen är Kastmäentie 1, 08700 Lohja. Kaffeservering, välkomna!
Kemin yhdeksiköt ry OH9AAKemin yhdeksiköt håller sitt årsmöte på klubbrummet vid adressen Valtakatu 27-29, B-trappan, tisdagen 25.2 fr.o.m. kl. 18. Samling framför B-trappuppgången. Välkomna!
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2APOH2AP håller sitt årsmöte på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää, torsdagen 27.2.2020 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas. Därtill diskuteras en DMR-(hybrid)repeater samt klubblokalsärende. På plats finns även minilopptorg. Välkomna! Kaffeservering.
Kahdeksikkojen kerho ryKahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte tisdagen 3.3.2020 kl. 18.00 i klubblokalerna i Hiukkavaara. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz under tisdagen och NAC 70 MHz på torsdag. Nästa veckoslut tävlas CQ 160 m SSB, REF SSB och UBA DX CW.
* Nästa bulletin *Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 23.2 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media