Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 09/2020, 29.2.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen den 1.3. kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4 i Esbo *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
* Kansliet meddelar *
* OI-aktivitetsdag den 5.3. *

* DX och Contest Meeting 16.5. *

* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
* Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4 i Esbo *
SRAL:s Vårdagar och vårmöte arrangeras i Otnäs, Esbo lördagen den 18.4.2020. Adressen är Marvägen 8. Arrangör är Polyteknikkojen Radiokerho OH2TI. Vårdagarna börjar kl. 09.00. Registreringen till vårmötet öppnas kl. 15.00 och själva mötet börjar kl. 16. Information om programmet, hur man kommer till platsen och andra praktiska ärenden ges senare. Mest uppdaterad infomation hittas alltid på adressen: prk.ayy.fi. Förfrågningar till Oskari Lahti, OH2EHK, egenanrop fungerar. Varmt välkomna!
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *På förbundets vårdagar utdelas premier. Förslag till mottagare bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 9.3.2020. Som förslag räcker en kort redogörelse över personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto ät sral  fi, eller SRAL ry., Hallitus, PB44, 00441 HELSINGFORS.
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att begrunda bland annat de här frågorna. Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats på förbundets webbsidor. De finns både på finska och svenska.
Vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral fi senast 31.3.2020. Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *Medlemsavgiftsfaktureringen överförs i år till det elektroniska ekonomiförvaltningssystem förbundet använder. På grund av leverantörens tekniska svårigheter som förbundet inte har något att göra med har utskickandet av fakturorna fördröjts från det som tidigare anmälts. Överföringen kommer även att möjliggöra e-fakturering, om vilken man kommer att informera senare. Alla fakturor sänds dock i år ännu som postutdelning.
* Kansliet meddelar *Har din adress, e-postadress eller telefonnummer ändrats?
Du kommer väl i håg att meddela kansliet om förändrade kontaktuppgifter. SRAL får även inte automatiskt information från Traficom om klasshöjningar eller ändrade anrop. Meddela gärna om sådana till kansliet så uppgifterna hålls ajour.
Samtliga förändringar meddelar du bäst via emejl: toimisto ät sral punkt fi, eller per telefon: 09 562 5973. Tack på förhand!
* OI-aktivitetsdagen den 5.3. *
Militärradioamatörstationerna firar signalvapenslagets årsdag den 5.3. genom att köra kontakter på amatörbanden.
Välkommen med!
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *CCF och OHDXF anordnar den 22:a årliga DX och Contest Meetingen i Tammerfors i Spa Holiday Club Tampere 16.5.2020. Mötesarvodet är 75 euro och innefattar mötesplatshyran, lunchen och eftermiddagskaffet. Ett preliminärt program finns på websidorna. Mer specifika uppgifter fås från webbsidorna www.ohdxf.fi eller contestclubfinland.com.
En rumskvot till specialpris har reserverats för övernattande.
Boka ditt deltagande redan nu. Det finns bara mötesplatser för ca 85 personer. Välkomna!
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *Lördagen 7.3 kl. 13.00 hålls en föreläsning med temat “Radarteknik på mark, hav och i luften” i Museo Militaria i Tavastehus. Tekn.Lic., Risto Korhonen, berättar om svarsartilleriradarns funktion, major Juuso Welin berättar om användningen av radarn inom artilleriet och kapten Oskari Niemi berättar om Cymberline radarn. Evenemanget är öppet för alla, inträdesavgift 6 euro. Anmälning till sekreteraren för Tutkamieskilta senast 1.3 per e-post jukka punkt kaleva ät elisanet punkt fi eller per telefon 040 961 6111.
Torsdagen 12.3. föreläser Ove Enqvist på Luftvärnsmuseet om ”Finlands järnvägsartilleri, ett glömt kapitel i det finska kustförsvaret”.
Det är bra att i kalendern redan nu märka ut följande dagar: Militärradiodag i Kouvola 25.4, Luftvärnsmuseets Radiodag 16.5 med temat “Radio i krig och hobby” samt radiopryldagen i Petäjäveden puhelin- ja radiomuseo 23.5.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD
Keski-Suomen Radioamatöörit anordnar en kurs med inriktning på elementär klass med början torsdagen 12.3. på klubbutrymmena vid mångaktivitetshuset i Jyväskylä. Kursen fortsätter under 6 kvällar under vårens lopp. Kurspriset är 25 euro och innefattar kursmaterialet.
Anmälningar och tilläggsinfo på OH6AD:s hemsidor.
Turun Radioamatöörit ry, OH1AATurun Radioamatöörit ry orndar en kurs med start 4.3.2020 i klubblokalerna i Sommelo. Kurskvällarna är onsdagkvällar kl. 18.00 – 20.00. Kursen har 11 undervisningsgånger. Kurspriset är 50 € och inkluderar kursmaterialen. För personer under 18 år är kurspriset 20 €. Anmälningar och mer information från Jouni, oh1co ät oh1aa punkt net, tfn 040 7710 420.
Välkomna med!
Årsmöten
Kahdeksikkojen kerho ry
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte tisdagen 3.3.2020 kl. 18.00 i klubblokalen i Hiukkavaara.
Välkomna!
Kakkosten Kerho ry, OH2AA
Klubbens årsmöte hålls på klubben, Planetvägen 6, 00740 Helsingfors, tisdagen 24.3. kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Välkommen!
Pieksämäen Radioamatöörit ry, OH4AB/OG4W
Pieksämäen Radioamatöörit håller sitt årsmöte 8.3. kl. 18 på klubblokalen (Uhomäen maja).
Stadgeenliga ärenden behandlas. efter mötet en demonstration av klubbens remote-station.
Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD
Riihimäen Kolmoset håller sitt stadgeenliga vårmöte 18.3. kl. 18.30 på klubblokalen (Eprantie 25, Riihimäki).
Välkommen till mötet och på kaffe.
Porvoon Radioharrastajat ry, OH2ABB
Porvoon Radioharrastajat håller sitt årsmöte på nya klubblokalen 18.3. kl. 18. Adressen är Tornstigen 1, Borgå.
Kaffeservering, Välkommen!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling (Peruskisa).
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 144 MHz och på torsdagen NAC 10m.
* Nästa bulletin *Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 8.3. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media