Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 08/2020, 22.2.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 23.2 kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4 i Esbo *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
* Artiklar önskas till tidningen Radioamatööri *
* Presentationstillfälle för radioamatörverksamheten på kansliet 25.2. *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *
* Signaltrafikövning 27. -28.3.2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
* Förbundets vårdagar och vårmöte 18.4 i Esbo *
Polyteknikkojen Radiokerho ry OH2TI har fått äran att önska alla välkomna till SRAL:s Vårdagar i Otnäs, Esbo lördagen den 18.4.2020. I samband med evenemanget ordnas förbundets vårmöte. Information om programmet, hur man kommer till platsen och andra praktiska ärenden ges senare. Mest uppdaterad infomation hittas alltid på adressen: prk.ayy.fi.
Varmt välkomna!
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
På förbundets vårdagar utdelas premier. Förslag till mottagare bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 9.3.2020. Som förslag räcker en kort redogörelse över personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen “toimisto ät sral fi” eller SRAL ry., Hallitus, PB44, 00441 HELSINGFORS.
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att begrunda bland annat de här frågorna. Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats på förbundets webbsidor. De finns både på finska och svenska.
Vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral fi senast 31.3.2020. Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
Medlemsavgiftsfaktureringen överförs i år till det elektroniska ekonomiförvaltningssystem förbundet använder. Detta kommer även att möjliggöra e-fakturering. Alla fakturor sänds dock i år ännu som postutdelning. Fakturorna sänds under nästa vecka.
* Artiklar önskas till tidningen Radioamatööri *
För att utveckla innehållet i tidningen Radioamatööri öppnas en ny spalt med namnet DX-spalten. I DX-spalten sammanställs korta rapporter enligt gammal modell, vem som kontaktat vilka länder. Till tidningen önskas även mer skrivelser till spalterna Post från läsaren och Klubbnyheter. Till Post från läsaren önskar korta ställningstaganden som berör hobbyn. Det går även att sända fotografier till spalten. Till Klubbnyheter önskas att klubbarna skriver korta presentationer om evenemang eller klubbpresentationer. Det går även att sända in aktuella ärenden. Även bilder tas gärna emot.
Kontakt per e-post till ra-lehti ät sral punkt fi.
Årets första Radioamatööri-tidning utkommer nästa vecka.
* Presentationstillfälle för radioamatörverksamheten på kansliet 25.2. *
På förbundets kansli hålls tisdagen 25.2. kl. 17.00 – 19.00 en presentation av radioamatörverksamheten för intresserade. Tipsa gärna om tillfället till kompisen, grannen eller polaren.
Mer information av Dimi, oh2dd ät sral punkt fi, eller från kansliet, tel. 09 562 5973 samt toimisto ät sral punkt fi.
* Kansliet meddelar *
Det har anlänt QSL-kort till kansliet. Välkomna att hämta era egna!
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Kalevi Hautaniemi OH3FG har lämnat oss. Vi hedrar Kalevis minne med en stunds tystnad.
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *
CCF och OHDXF ordnar den 22 årliga DX och Contest Meetingen i Tammerfors i Spa Holiday Club Tampere 16.5.2020.
En bokningslänk har nu aktiverats och mer specifika uppgifter fås från webbsidorna www.ohdxf.fi eller contestclubfinland.com.
På grund av tidsbrist finns ifrågavarande sida enbart på engelska, men de närmaste dagarna dyker även text på finska upp.
Boka ditt deltagande redan nu. Det finns bara mötesplatser för ca 85 personer. Välkomna!
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *
Lördagen 7.3 kl. 14.00 hålls en föreläsning med temat “Radarteknik på mark, hav och i luften” i Museo Militaria i Tavastehus. Tekn.Lic., Risto Korhonen, berättar om svarsartilleriradarns funktion, major Juuso Welin berättar om användningen av radarn inom artilleriet och kapten Oskari Niemi berättar om Cymberline radarn. Evenemanget är öppet för alla, inträdesavgift 6 euro. Anmälning till sekreteraren för Tutkamieskilta senast 1.3 per e-post jukka punkt kaleva ät elisanet punkt fi eller per telefon 040 961 6111.
Det är bra att i kalendern redan nu märka ut följande dagar: Militärradiodag i Kouvola 25.4, Luftvärnsmuseets Radiodag 16.5 med temat “Radio i krig och hobby” samt radiopryldagen i Petäjäveden puhelin- ja radiomuseo 23.5.
* Signaltrafikövning 27.3.-28.3.2020 *
Pohjois-Karjalan radiokerho anordnar en nationell övning i signaltrafik 27.-28.2.2020. med hjälp av MPK Savo-Karjalas Joensuu enhet. I övningen trafikerar man i det landskapsomfattande textmeddelande- och foninätverk som Pohjois-Karjalan radiokerho och Ylä-Karjalan radioamatöörit byggt upp, både på HF och VHF-frekvenser till olika delar av Finland.
Om du kommer till ledstationen i Liperi, lär man dig att installera och använda Winlink-programmet.
Anmälningen till övningen sker via MPK:s webbsidor t.o.m. 28.2.2020.
Du kan även anmäla dig som remote-station (ingen kursavgift). Som remote station kan du verka utan att anmäla dig till kursen. Då är du med i övningen som privatperson och saknar t.ex. MPK:s försäkringsskydd.
Anmälningar till Tommi (tommi.holopainen ät gmail punkt com) t.o.m. 28.2.2020 . Ge följande information: namn, anrop, deltagarort, telefonnummer och e-postadress.
Mer info på MPK:s sidor och via Tommi (OH7JJT). Välkommen med på övningen.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Teljän Radioamatöörit ry OH1AF
Teljän Radioamaatöörit ry OH1AF ordnar en kurs med inriktning på elementär klass börjandes 26.2. Kursen ordnas vid Toejoen Koulu som drivs av Björneborg stad. Beroende på kursdeltagare hålls kursen 1-2 gånger i veckan. Kursplatsen möjliggör att kursdagarna eventuellt kan placeras till olika veckodagar under olika veckor. Förfrågningar och förhandsanmälningar per e-post hammpk ät fyl punkt fi.
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass (dvs. modulerna K samt T1) under fyra veckoslut i mars 2020. Kurspriset är 10 € och kursen börjar 7.3.2020.
Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi senast 28.2.
Keski-Suomen Radioamatöörit ry OH6AD
Keski-Suomen Radioamatöörit anordnar en kurs med inriktning på elementär klass med början torsdagen 12.3. på klubbutrymmena vid mångaktivitetshuset i Jyväskylä.
Kursen fortsätter under 6 kvällar under vårens lopp. Kurspriset är 25 euro och innefattar kursmaterialet.
Anmälningar och tilläggsinfo på OH6AD:s hemsidor.
Turun Radioamatöörit ry
Turun Radioamatöörit ry orndar en kurs med start 3.4.2020 i klubblokalerna i Sommelo. Kurskvällarna är onsdagkvällar kl. 18.00 – 20.00. Kursen har 11 undervisningsgånger.
Kurspriset är 50 € och inkluderar kursmaterialen. För personer under 18 år är kurspriset 20 €. Anmälningar och mer information från Jouni, oh1co ät oh1aa punkt net, tfn 040 7710 420. Välkomna med!
Årsmöten
Lohjan Radioamatöörit ry OH2AAB
Lohjan Radioamatöörit ry, OH2AAB, håller sitt årsmöte på klubbhuset måndagen 24.2. kl. 18:30. Adressen är Kastmäentie 1, 08700 Lohja. Kaffeservering, välkomna!
Kemin yhdeksiköt ry OH9AA
Kemin yhdeksiköt håller sitt årsmöte på klubbrummet vid adressen Valtakatu 27-29, B-trappan, tisdagen 25.2 fr.o.m. kl. 18. Samling framför B-trappuppgången. Välkomna!
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP
OH2AP håller sitt årsmöte på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää, torsdagen 27.2.2020 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Därtill diskuteras en DMR-(hybrid)repeater samt klubblokalsärende. På plats finns även minilopptorg. Välkomna! Kaffeservering.
Kahdeksikkojen kerho ry
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte tisdagen 3.3.2020 kl. 18.00 i klubblokalerna i Hiukkavaara. Välkomna!
Kakkosten Kerho, OH2AA
Klubbens årsmöte hålls på klubben, Planetvägen 6, 00740 Helsingfors, tisdagen 24.3. kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden.
Välkommen!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160m SSB, REF SSB samt UBA DX CW.
Nästa vecka tävlas på fastlagstisdagen NAC 2,3 GHz + up.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 1.3. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media