Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 10/2020, 7.3.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 8.3 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM från OH6A i Vasa.
INNEHÅLL
* Förbundets vårdagar och vårmöte i Esbo 18.4 *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
* Traficoms meddelande om ansökande av specialtillstånd för 23 cm finns att läsas på förbundets webbsidor *
* Silent key *
* Kvinnodagens tävling hålls söndagen 8.3 *
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets vårdagar och vårmöte i Esbo 18.4 *SRAL:s Vårdagar och vårmöte arrangeras i Otnäs, Esbo lördagen den 18.4.2020. Adressen är Marvägen 8 (Tuas-talo). Vårdagarna börjar kl. 09.00. Registreringen till vårmötet öppnas kl. 15.00 och själva mötet börjar kl. 16. Förbundets styrelses frågetimme ordnas kl. 13.
Inträdesavgiften till vårdagarna är 13 e/person, 20 e/par och gratis för minderåriga. Om lunchservering och HAM-dinner publiceras mer specifika uppgifter senare. Lunchen kommer dock att kosta högst ca 10 euro per ätare.
I vårdagens program finns bl.a. presentationer, lopptorg och lotteri. Lopptorgsbord kan bokas på plats eller på förhand per e-post: oh2ehk är sral punkt fi.
Eftersom det aldrig kan finnas för mycket bra presentation, försöker vi med öppen presentationsansökan. Om du har viktig eller i synnerhet intressant att berätta för dina hobbyvänner, skicka e-post till oh2ehk är sral punkt fi.
Mest uppdaterad infomation hittas alltid på adressen: prk.ayy.fi/kevatpaivat. Förfrågningar om evenemanget till Oskari Lahti, OH2EHK, egenanrop fungerar. Varmt välkomna!
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
På förbundets vårdagar utdelas premier. Förslag till mottagare bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 9.3.2020. Som förslag räcker en kort redogörelse över personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto ät sral  fi, eller SRAL ry., Hallitus, PB44, 00441 HELSINGFORS.
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att begrunda bland annat de här frågorna.
Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats och finns på förbundets webbsidor. Dokumentet finns både på finska och svenska.
Vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral fi senast 31.3.2020. Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
Medlemsavgiftsfaktureringen överförs i år till det elektroniska ekonomiförvaltningssystem förbundet använder. På grund av leverantörens tekniska svårigheter som förbundet inte har något att göra med har utskickandet av fakturorna fördröjts från det som tidigare anmälts. Alla fakturor sänds dock i år ännu som postutdelning.
Överföringen kommer även att möjliggöra e-fakturering, för kommande års fakturor. Då ni i sinom tid betalar årets medlemsavgift i webbanken, kan ni samtidigt för kommande år välja att ta emot fakturan som e-faktura. Bankspecifika anvisningar hittas från er egen webbank.
Mer information i fråga om ibruktagningen av e-fakturor och andra ärenden som berör faktureringen kan vid behov begäras från förbundets kansli.
* Traficoms meddelande om ansökande av specialtillstånd för 23 cm finns att läsas på förbundets webbsidor *
Frekvensområdet 1240-1300 MHz har hittills fåtts användas med radioamatörtillstånd. Situationen förändras 1.4.2020 och användningen av frekvensområdet kräver särskild ansökan och radiotillstånd för alla radioamatörsändare. Traficoms meddelande om ärendet finns på förbundets webbsidor.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Olavi Lehti OH2BBR lämnat oss. Vi hedrar Olavis minne med en stunds tystnad.
* Kvinnodagens tävling hålls söndagen 8.3 *
Söndagen 8.3 tävlas Kvinnodagens tävling. Morgontävlingen hålls klockan 0800-1000 UTC och kvällstävlingen klockan 1600-1800 UTC. Morgonens och kvällens tävlingar är separata tävlingar. I bägge tävlingsdel finns en timme långa perioder.
I Kvinnodagens tävling är det tillåtet att håller kontakter på alla HF-band. Sändarslagen är CW och SSB. Tävlingsmeddelandet är RS(T), YL eller OM och operatörens namn. OM-amatörer får även hålla kontakt med varandra.
Tävlingens regler finns på förbundets webbsidor. Välkommen med!
* DX och Contest Meeting 16.5.2020 *
CCF och OHDXF anordnar den 22:a årliga DX och Contest Meetingen i Tammerfors i Spa Holiday Club Tampere 16.5.2020. Mötesarvodet är 75 euro och innefattar mötesplatshyran, lunchen och eftermiddagskaffet. Ett preliminärt program finns på websidorna. En rumskvot till specialpris har reserverats för övernattande. Boka ditt deltagande redan nu. Det finns bara mötesplatser för ca 85 personer.
Mer specifika uppgifter fås från webbsidorna www.ohdxf.fi eller contestclubfinland.com. Välkomna!
* Luftvärnsmuseets och Tutkamieskiltas kommande evenemang *
Torsdagen 12.3. föreläser Ove Enqvist på Luftvärnsmuseet om “Finlands järnvägsartilleri, ett glömt kapitel i det finska kustförsvaret”.
Det är bra att i kalendern redan nu märka ut följande dagar: Militärradiodag i Kouvola 25.4, Luftvärnsmuseets Radiodag 16.5 med temat “Radio i krig och hobby” samt radiopryldagen i Petäjäveden puhelin- ja radiomuseo 23.5.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD
Keski-Suomen Radioamatöörit anordnar en kurs med inriktning på elementär klass med början torsdagen 12.3. på klubbutrymmena vid mångaktivitetshuset i Jyväskylä. Kursen fortsätter under 6 kvällar under vårens lopp. Kurspriset är 25 euro och innefattar kursmaterialet.
Anmälningar och tilläggsinfo på OH6AD:s hemsidor.
Årsmöten
Pieksämäen Radioamatöörit ry OH4AB/OG4W
Pieksämäen Radioamatöörit ry OH4AB/OG4W håller sitt årsmöte 8.3 kl. 18 på klubben (Uhomaen maja). Stadgeenliga ärenden behandlas. Information och demonstration av klubbens remotestation efter mötet.
Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD
Riihimäen Kolmoset håller sitt stadgeenliga vårmöte 18.3. kl. 18.30 på klubblokalen (Eprantie 25, Riihimäki). Välkommen till mötet och på kaffe.
Porvoon Radioharrastajat ry, OH2ABB
Porvoon Radioharrastajat håller sitt årsmöte på nya klubblokalen 18.3. kl. 18. Adressen är Tornstigen 1, Borgå. Kaffeservering, Välkommen!
Kakkosten Kerho ry, OH2AA
Klubbens årsmöte hålls på klubben, Planetvägen 6, 00740 Helsingfors, tisdagen 24.3. kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen!
Kokkolan radioamatöörikerho OH6AI
Kokkolan radioamatöörikerho OH6AI håller sitt årsmöte lördagen 28.3.2020 fr.o.m. kl 13 framåt. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden och därtill presenteras klubbens verksamhetsplan för år 2020. Mötesplatsen är Yhteisöklubi Silta, som finns på adressen Chedenia, Strandgatan 6, 67100 Karleby.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Kvinnodagens tävling och ARRL International DX Contest SSB.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 15.3 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media