Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Finlands Radioamatörförbund rf. har gett sitt utlåtande om Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd. Begäran om utlåtande och tilhörande bilagor kan läsas på Utlåtandetjänstens webbsidor på adressen
https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=4543ed3f-7701-490d-b9ef-74b69789492d
Förbundets utlåtande behandlar de störningar som trafiken på det utauktionerade 26 GHz mobilbandet orsakar utanför nämnda frekvensområde. Förbundet har redan vid tidigare kontakter med Transport- och kommunikationsverket gett störningsberäkningar för den primära amatörrradiotrafiken på 24 GHz, vilken grundar sig på de gränsvärden EU och WRC-19-konferensen fastställt (24GHZ_hairiot).
SRAL:s UTLÅTANDE
————————————————————————————-
Finlands Radioamatörförbund rf, SRAL/Bestämmelsearbetsgruppen 5.3.2020
Finlands Radioamatörförbund anför som sin ståndpunkt att gränsvärdenena för utomstående störningsnivåer (additional baseline) på frekvensområdet 24.25-27.5 GHz, vilka EU-komissionen fastställt i genomförandebeslutet 2019/784, inte får mildras. Gränsvärdena i genomförandebeslutet är tillräckliga för att trygga en rimlig användbarhet av frekvensområdet 24,000-24,050 GHz för amatörradiotrafiken med primära rättigheter. Det är inte möjligt att ytterligare lindra de gränsvärden för störningarna, som anges i komissionens genomförandebeslut. Det av Världsradiokonferensen WRC-19 fastställda gränsvärdet, som är 9 dB lindrigare, är inte tillräckligt för att garantera en adekvat störningsfrihet för den primära amatörradiotrafiken.
De ursprungliga gränsvärdena i komissionens genomförandebeslut 2019/784 bör därför bibehållas i tillståndsvillkoren.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media