OH DXCC-resultat

Pekka Ketonen OH1TV upprätthåller på sin webbplats bl.a. DX Honor Roll-listan och andra DXCC-tabeller. Du kan bekanta dig med dem via nedanstående länk. http://www.kolumbus.fi/pekka.ketonen/DXCC/tuloksia.html

Inverkan av ändringarna i radiofrekvensföreskrift 4AA/2021M på amatörradioanvändningen på frekvensbandet 50-52 MHz, samt anvisning om bestämmande av fältstyrka

Valo

I radiofrekvensföreskriften som träder i kraft år 2021 har användningsvillkoren för amatörradiofrekvensområdet ändrats. I fortsättningen måste alla radiomatörer som verkar i Finland notera strömfältets styrka som radiosändaren förorsakar vid Ryska …

Förbundets utlåtande om utkastet M 64C/2020 gällande auktion av frekvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd

Finlands Radioamatörförbund rf. har gett sitt utlåtande om Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av frekvensområdet 25,1–27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd. …