SRAL 100 specialbulletin 2.1.2021

Välkomna att lyssna på SRAL 100-årsjubileumskommitténs specialbulletin. Till att börja med önskar jag alla lyssnare ett gott nytt jubileumsår. Det är fråga om medlemmarnas eget jubileum, eftersom jubilaren är vårt eget förbund.

Först presenteras SRAL 100-årsjubileumskommittén.

Ordförande för kommittén är Memma, OH1EG.
De övriga medlemmarna i kommittén är:
Jan, OH1NDA
Era, OH2CV
Lasse, OH3HZB
Heikki, OH2BGX
Anita, OH5FN
som sekreterare och bulletinredaktör fungerar Annika, OH2HSJ.

Detta år ordnas varje månad något evenemang eller någon aktivitet som berör förbundets hundraårsjubileum. I denna bulletin berättar vi om redan pågående eller snart kommande evenemang under våren, men även en del aktiviteter och evenemang från sommaren och hösten nämns. Om evenemangen i sllutet av året berättas mer under våren och sommaren, då detaljerna för arrangemanget blir klara. I alla evenemangsarrangemang beaktas naturligtvis gällande coronatillstånd.

INNEHÅLL

* Jubileumsanropet OH100SRAL *
* SRAL 100 award *
* Tjuvstart till jubileumsåret gjordes redan i december *
* Förbundets hundraårshistorik publiceras snart *
* Tre historiska fotoutställningar öppnas på webben i februari *
* ITE-utställning på Tekniska museeet 11.3-31.5 *
* Internationella radioamatördagen 18.4 *
* Flaggan hissas 15.9 *
* Andra evenemang *
* Information om jubileumsårets evenemang hittas på SRAL 100 webbsidorna *

* Jubileumsanropet OH100SRAL *

Jubileumsanropet togs i bruk genast vid årsskiftet. Klubbarna kan reservera aktivitetsturer för OH100SRAL anropet. Turerna reserveras genom att ta kontakt med stationens övervakare Jan Jylhä, OH1NDA. Jans e-postadress följer formen (Jans anrop)@sral.fi.

Anropet kan ges för användning på viss tid, dvs. högst fem dagar i taget. Klubben ska ha en ansvarsperson, som delar ut aktivitetstider åt klubbens medlemmar och ombesörjer att alla loggar som uppstår sänds i ADIF-format till anropets övervakare genast då turen avslutats.

Bokningskalendern hittas på förbundets webbsidor. Det finns ännu en riklig mängd lediga turer. Mer information om användningen av anropet fås förutom från webbsidorna även från det nummer av tidningen Radioamatööri som utkom i december. Välkomna med och aktivera bandet!

* SRAL 100 award *

Förbundet har för att fira jubileumsåret inrättat ett SRAL 100 award. För att få awardet ska man under detta år hålla kontakt med minst hundra olika OH-amatörer, som är medlemmar i Finlands Radioamatörföbund. För kontakt med stationen OH100SRAL fås extraomnämnande. Även lyssnaramatörerna kan ansöka om awardet.
Förbundets medlemmar ger beteckningen ”SRAL” i samband med rapporten. Sändande av denna beteckning krävs inte på digitala sändarslag, där det är besvärligt att sända detta, t.ex. FT8. Motstationen måste i detta fall själv utreda om stationsinnehavaren är medlem i förbundet.
Alla band och sändarslag som är tillåtna för radioamatörerna duger förutom repeater-QSOn. Awardreglerna finns på förbundets webbsidor och det nummer av tidningen Radioamatööri som kommit ut i december.

* Tjuvstart till jubileumsåret gjordes redan i december *

Redan före julen kom väggkalendrarna för år 2021 till förbundets kansli, och dessa följdes av emaljmuggarna. Från kvällselden känner man igen förbundets medlemmar, för att dessa dricker från en emaljmugg med SRAL 100 logo. För vänsterhänta finns logon givetvis på omstående sida av muggen. Mer information fås från förbundets kansli.

* Förbundets hundraårshistorik publiceras snart *

Finlands Radioamatörförbunds hundraårshistorik publiceras onsdagen 20.1. Historiken som är skriven av den facklitterära författaren Jonna Pulkkinen är inte enbart en historia om vårt förbund utan den går igenom finländska radiohobbyisternas skeden ända från början av 1900-talet till dessa dagar. Mer information om boken fås på förbndets webbsidor och från det nummer av tidningen Radioamatööri som utkom i december.

* Tre historiska fotoutställningar öppnas på webben i februari *

Kalervo ”Kille” Korjus, OH2CX och Ritva Korjus, OH2CJ, har från förbundets akriv sammanställt tre fotografiutställningar. Dessa öppnas på webben under världsradiodagen 13.2. Den planerade fotografiutställningen som planerats hållas i kansliet vid sidan om webbutställningarna flyttas fram till en senare tidpunkt.
Webbutställningarna finns att ses fram till slutet av året. Utställningarna kan ses med mobiltelefoner, men bilderna kommer mer till sin rätt på en dator- eller pekplattas skärm. Utställningarna hittas på förbundets webbsidor fr.o.m. 13.2.
Utställningarna presenterar radioamatörverksamheten under de olika årtiondena och samtidigt även utvecklingen av teknologin. En av utställningarna fokuserar på självbyggd radioapparatur.
Vi önskar att de utställningar som ordnas i webbformat omfattande väcker glädje bland medlemmarna i hela landet och vi önskar alla givande stunder tillsammans med historiska fotografier!

* ITE-utställning på Tekniska museeet 11.3-31.5 *

Det är dags att gräva i skåpen såväl i klubbarna som hemmavid. Nu söks apparatur till Tekniska museets ITE-utställning. Med i utställningen duger såväl gamla som nya självbyggda apparater. Syftet är att erbjuda en historisk skildring om radioamatörernas bygghobby och hur den utvecklats genom åren. Det krävs inte att apparaturen fungerar eller är hel. Apparaturen skyddas så att utställningsbesökarna inte kommer åt att röra den.
Eftersom det är fråga om en jubileumsutställning som förverkligas en gång på hundra år är det en hederssak att delta. Ifall du önskar få någon eller några av dina apparater med i utställningen ta snarast möjligt kontakt med Heikki, OH2BGX på adressen (Heikkis anrop)@sral.fi. Heikki ger även anvisningar om hur apparaturen kan levereras inför utställningen.
Ju mer information det finns om apparaten, desto intressantare är den. Byggaren av apparaten, när den är byggd, hur och när den använts och vilka som använt den är intressanta uppgifter. Hurdana minnen väcker dessa apparater? Historier om apparaten ger liv åt utställningen. Om det på webben publicerats bilder eller videosnuttar om apparaten i fråga är även dessa av intresse.
I samband med utställningen finns i auditoriet under tre torsdagar presentationer och diskussioner om radioamatörverksamhet på en nivå så att vanliga medborgare förstår. Mer specifika dagar och presentationsteman publiceras närmare tidpunkten.

* Internationella radioamatördagen 18.4 *

Under den internationella radioamatördagen 18.4 aktiveras klubbarna för att fira jubileumsåret och presenterar sin verksamhet för en stor publik. Det är fråga om kommunalvalsdagen, då folk är i rörelse. Radioamatörstationen eller klubbens presentationspunkt kan föras t.ex. till torget eller längs någon väg, dock inte på röstningsplatsen. Ortsborna kan även bjudas på kaffe till klubben och för att stifta bekantskap med verksamheten. Förbundets marknadsföringsteam dryftar ännu programmet för 18.4 mer detaljerat.

* Flaggan hissas 15.9 *

I september flaggas det för att fira de 100 åren för Finlands Radioamatörförbund. Du kan för egen del ombesörja att flaggningen förverkligas t.ex. vid klubben, hemma, i husbolaget, vid läroanstalter eller på arbetsplatsen. Märk ut dagen i kalendern redan nu och ta ärendet på tal i de gemenskaper du deltar i.

* Andra evenemang *

Jubileumsprogram på sommarlägret

Förbundets sommarläger ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD, åt vilken förbundets styrelse beviljat lägerarrangemangsrättigheterna. SRAL:s hundraårsjubileumskommitte planerar jubileumsårsprogram till sommarlägret. För alla övriga lägerarrangemang ansvarar OH3AD.

SRAL:s hundraårsjubileumskommitté har preliminärt planerat åtminstone en old timer träff och festsupé för de som varit medlemmar i förbundet i över 50 år. Mer detaljer om programmet kommer närmare lägertidpunkten.

OF-prefix
OF-prefixet kommer under hösten att finnas till de finländska radioamatörernas förfogande. Mer detaljer närmare händelsen.

Julbocksoperation
Decemberevenemanget för jubileumsåret är ”Operation Santa Radio”, OF9X. Julbocken med sina tomtar kommer att vara QRV på flera band och sändarslag.

* Information om jubileumsårets evenemang hittas på SRAL 100 webbsidorna *

Under förbundets webbsidor finns SRAL 100 sidor, där uppgifter om årets alla evenemang sammanställs. Till sidorna kommer du genom att klicka på SRAL 100 logon från förbundets huvudwebbsida. Den direkta adressen är https://www.sral.fi/sral100/.

Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media