Inverkan av ändringarna i radiofrekvensföreskrift 4AA/2021M på amatörradioanvändningen på frekvensbandet 50-52 MHz, samt anvisning om bestämmande av fältstyrka

Valo

I radiofrekvensföreskriften som träder i kraft år 2021 har användningsvillkoren för amatörradiofrekvensområdet ändrats. I fortsättningen måste alla radiomatörer som verkar i Finland notera strömfältets styrka som radiosändaren förorsakar vid Ryska federationens gräns.

I utkastet till radiofrekvensföreskriften har implementerats anmärkningen i fotnoterna 5.166A och 5.166B i radioföreskriften från år 2020 ”Den elektriska fältstyrkan som en amatörradiosändare orsakar får inte överskrida nivån +6dBuV/m på mer än 10 % av tiden på 10 meters höjd vid gränsen mellan Ryska federationen och Finland. Finlands Radioamatörförbund rf. framförde att Transport- och kommunikationsverket skulle uppgöra ett meddelande i vilket verket berättar om de standarder som i detta fall används för beräknande av fältstyrkan samt modellexempel. Denna anvisning har utarbetats som svar på Finlands Radioamatörförbunds begäran och grundar sig på ITU-R rekommendation P.1546-6 om radiovågornas utbredning ”Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz”

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Ohje%20radioamat%C3%B6%C3%B6reille%2050%20MHzn%20kaistan%20kentt%C3%A4voimakkuuden%20m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4miseksi.pdf

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media