Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 06/2021, 13.02.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 14.2 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Jubileumsårets fotoutställningar öppnas 13.2 *
* Förbundets medlemssidor har tagits i bruk *
* Förbundets vårmöte hålls under sommarlägret *
* Föreslå ett namn åt ITE-utställningen *
* Medlemsavgiftsfakturorna har skickats *
* Kansliet meddelar *
* Klubbarnas möteskallelser *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Jubileumsårets fotoutställningar öppnas 13.2 *
Nästa evenemang under förbundets 100-års jubileum börjar nästa vecka. Kalervo “Kille” Korjus, OH2CX, och Ritva Korjus, OH2CJ, har sammanställt tre fotoutställningar ur förbundets arkiv. De öppnas på nätet nästa lördag, på Internationella Radiodagen, 13.2. Utställningarna kan beses ända till årets slut. Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden. En av utställningarna koncentrerar sig på självbyggd apparatur.
Utställningarna finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.
SRAL 100-jubileumsarbetsgruppen hoppas att dessa webbaserade utställningar bereder glädje till medlemskåren runt om i landet. Man kan naturligtvis även tipsa om utställningarna åt andra historieintresserade. Medlemmarna tillönskas givande stunder med de historiska bilderna.
* Förbundets medlemssidor har tagits i bruk *
Från medlemssidorna kan du nu ladda ner tidningen Radioamatööri ända från årgång 2008, samt de nordiska radioamatörförbundens publikationer (QTC, OZ, Amatörradio och CQTF). Den elektriska OH-katalogen och andra funktioner tas i bruk senare.
Servicen används via den e-postadress som finns i medlemsregistret. Du kan vid behov uppdatera din e-mejladress till kansliet.
Medlemssidorna hittas på adressen members.sral.fi
* Förbundets vårmöte hålls under sommarlägret *
Förbundets vårmöte hålls, på grund av den alltjämt härjande coronaepidemin, i samband med förbundets sommarläger. Sommarlägret arrangeras 15. – 18.7.2021. Terminen för inlämnande av petitioner och förslag till premieringar förlängs även så att den nya deadlinen för petitioner är 17.5. d.v.s. två månader före vårmötet.
* Föreslå ett namn åt ITE-utställningen *
ITE-utställningen där egenbyggda radioamatörapparater från radioamatörer visas upp öppnas 20.4 på Tekniska museet i Helsingfors. Nu bes namnförslag till utställningen. Ett hurdant namn skulle bra beskriva radioamatörernas bygghobby? Ett hurdant namn skulle uppfattas gemene man eller skulle vara tillräckligt speciellt, men fastna i minnet? Sänd dina namnförslag per e-post till Heikki, OH2BGX t.o.m. 15.3 på adressen oh2bgx (ät) sral.fi.
Den som skickar in vinnarförslaget belönas med en SRAL 100 mugg!
* Medlemsavgiftsfakturorna har skickats *
Medlemsavgiftsfakturorna för år 2021 har skickats ut denna vecka. De kommer antingen per post eller som e-faktura, ifall du har gjort en e-fakturabeställning. Förbundet rekommenderar e-fakturering till sina medlemmar. Man kan göra det behändigt samtidigt som man betalar detta års avgift i nätbanken.
* Kansliet meddelar *
Kansliet har i denna stund en rusch i fråga om beställningar, så leveranstiderna för produkterna är längre än normalt.
* Klubbarnas möteskallelser *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry ordnar sitt stadgeenliga årsmöte på distans under torsdagen 18.2.2021 kl. 18.00. Mötesmaterialet och en Teamslänk till mötet publiceras på klubbens webbsidor. Mer information på adressen oh2ap.fi.
Turun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen 25.2.2021 kl. 18.00 i Klubbutrymmena i Sommelo. Kaffeservering, välkomna! Styrelsen.
* Tävlingsnyheter *
Denna vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest CW.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 21.2. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media