Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 07/2021, 20.02.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 14.2 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.INNEHÅLL
* Jubileumsårets fotoutställningar har öppnats förra lördagen *
* Förbundets medlemssidor har tagits i bruk *
* Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas 15-18.7.2021 i Eerikkilän urheilupoisto i Tammela *
* Radiofrekvensbestämmelser *
* Föreslå ett namn åt ITE-utställningen *
* Evenemang *
* Medlemsavgifterna har sänts *
* Kontroll av DXCC-kort *
* Silent key *
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin ** Jubileumsårets fotoutställningar har öppnats förra lördagen *Finlands Radioamatörförbunds 100-årsjubileumsfotoutställningar har öppnats på webben. Kalervo “Kille” Korjus, OH2CX, och Ritva Korjus, OH2CJ, har sammanställt tre fotoutställningar ur förbundets arkiv. Utställningarna kan beses ända till årets slut. Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden. En av utställningarna koncentrerar sig på självbyggd apparatur. Utställningarna finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.
 
* Förbundets medlemssidor har tagits i bruk *
Från medlemssidorna kan du nu ladda ner tidningen Radioamatööri ända från årgång 2008, samt de nordiska radioamatörförbundens publikationer (QTC, OZ, Amatörradio och CQTF). Medlemssidorna hittas på adressen members punkt sral punkt fi.
 
* Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas 15-18.7.2021 i Eerikkilän urheilupoisto i Tammela *
Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas 15-18.7.2021 i Eerikkilän urheilupoisto i Tammela. Riihimäen kolmoset, OH3AD, fungerar som arrangör.
Lägret öppnas torsdagen klo 12:00 och avslutas med SRAL:s vårmöte som börjar kl. 10:00 på söndagen. Sommarlägerprogrammet sammanställs som bäst. Programmet kommer innehålla presentationer, lopptorg, umgänge samt SRAL:s OT-träff genom inbjudan och en festsupé samt mycket mera.
Uppgifter om Eerikkilän urheiluopistos täckande logi- och restaurangtjänster samt idrottsmöjligheter finns tillgängliga på institutets webbsidor eerikkila.fi. Olika former av hotellrum, bostäder för grupper och villor erbjuds. Det finns gott om inkvarteringsutrymme för de som önskar detta. Därtill finns 40 husbilsplatser försedda med el att bokas samt möjlighet till tältande.
Eerikkilä erbbjuder fulla matrestaurang- och cafetjänster. Därtill kommer det att finnas bastu- och grillmöjligheter i närheten av Ruostejärvi. Prisuppgifter blir tillgängliga under nästa vecka. Bokningen av lokalerna inleds måndagen 15.3.2021 genom anmälnings- och bokningsblanketten på Eerikkiläs webbsidor. Anmälan till lägret ska göras med bokningsformulär, trots att man inte önskar använda Eerikkiläs tjänster, utan bara deltar i själva sommarlägerevenemanget. Detta är viktigt för att arrangören och institutet ska kunna förbereda sig på korrekta mängder i fråga om besökare och måltider. Anmälningstiden går ut 31.5.2021. Gjorda bokningar kan avbokas i fråga om Eerikkiläs tjänster utan extra kostnad upp till 30 dagar före den bokade tiden infaller.
De eventuella restriktioner coronasituationen förorsakar beaktas i sommarlägerarrangemangen enligt ikraftvarande bestämmelser. Ifall lägret måste inhiberas helt, publiceras uppgifter om detta senast 31.5.
Eerikkilä erbjuder strålande och festliga förhållanden för sommarlägret. Välkomna med att trivas med radioamatörfolket!
Sommarlägrets program meddelas i tidningen Radioamatööri, i bulletinen, på Facbook och i Fin-Ham i ett senare skede.
De som önskar hålla presentationer, bokade kommerciella demonstrationsplatser och andra förfrågningar om själva lägret kan sändas till lägerarrangörernas e-postadress OH3AD ät outlook punkt com.
Med sommarlägerhälsningar, styrelsen för OH3AD
 
* Radiofrekvensbestämmelser *
En ny Radiofrekvensbestämmelse har trätt i kraft. Bestämmelsen berör användningen av radiofrekvenser. Syftet med bestämmelsen är att trygga en jämlik tillgång till radiofrekvenser samt en effektiv, ändamålsenligt och tillräckligt störningsfri användning. Läs mer om de ändringar som gjors i radiofrekvensbestämmelsen på förbundets webbsidor.
Verkningarna av radiofrekvensbestämmelse 4AA/2021M i radioamatörbruket av frekvensområdet 50-52 MHz. I den radiofrekvensbestämmelse som träder i kraft under år 2021 har bruksvillkoren för ett radioamatörfrekvensområde ändrats. I fortsättningen ska alla radioamatörer i Finland beakta elfältsstyrkan radiosändaren förorsakar vid gränsen till Rysslands federation. Läs mär om bestämmelsens verkningar på förbundets webbsidor. På webbsidorna finns aven en anvisning för att fastställa fältstyrkan.
 
* Föreslå ett namn åt ITE-utställningen *
ITE-utställningen där egenbyggda radioamatörapparater från radioamatörer visas upp öppnas 20.4 på Tekniska museet i Helsingfors. Nu bes namnförslag till utställningen. Ett hurdant namn skulle bra beskriva radioamatörernas bygghobby? Ett hurdant namn skulle uppfattas gemene man eller skulle vara tillräckligt speciellt, men fastna i minnet? Sänd dina namnförslag per e-post till Heikki, OH2BGX t.o.m. 15.3 på adressen oh2bgx (ät) sral.fi. Den som skickar in vinnarförslaget belönas med en SRAL 100 mugg!
* Evenemang *
Vårens första ITE-evenemang infaller lördagen den 6 mars. Evenemanget är inte en tävling, utan syftet är att testa självbyggda och byggsatsapparatur samt olika antennlösningar.
CW-delen sker kl. 09-12 (finsk tid), 3500-3575 kHz.
PHONE-delen (DSB, SSB och AM) sker kl. 12 – 16  (finsk tid). 3600 – 3750 kHz. Enligt möjlighet även på 5354 kHz USB.
Meddelande: eget anrop / ( i ) ivar.
Frivillig rapportering jämte bilder till Kari på adressen oh1uh ät sral punkt fi.
Pohjan Viestikiltas militärradioamatörstation OI8VK aktiveras i uleåborg fredagen 5.3.2021 under årsdagen för förbindelsetjänstens vapenslag och kallar på alla finska radioamatörstationer.
Militärradiostationen jourerar från Uleåborg på följande frekvenser, 80 meterbandet: CW kl. 0600-0700 på frekvensen 3556 kHz +- QRM (finsk tid), USB kll. 0700-0800 på frekvensen 3620 kHz (OI8VK lyssnar på bl.. militärradiohobbyister, så vänligen notera USB sändarslaget), på AM kl. 0800-0900 (OI8VK lyssnar på traditionsradiostationer på frekvensen 3752 kHz).
På digitala sändarslaget FT8 lyssnar vi på frekvensen 7074 kHz USB 40m kl. 1000-1100 och på 14074 kHz USB 20 m kl. 1200-1600.
Som operatörer i Uleåborg fungerar Ari OH8CCO och Sakari OH8GEG. Välkomna!
Under OI-aktivitetsdagen fredagen 5.3 firar militärradioamatörerna årsdagen för förbindelsetjänstens vapenslag på radioamatörfrekvenserna. Stationerna identifieras genom de i världen ovanliga OI-prefixen. Det finna bara 35 anrop med OI-prefix i världen.
Välkomna att hålla kontakter. Kom ihåg att ansöka om det fina OI-awardet. Reglerna hittas bl.a. på Facebooksidan Sotilasradioamatöörit. Hälsningar frpn SRAL:s OI-klubbkontaktperson Marko Päätalo, OH2LGW.
 
* Medlemsavgifterna har sänts *
Medlemsavgiftsfakturorna för år 2021 har skickats ut per post eller som e-faktura. Ifall du inte fått fakturan, vänligen kontakta förbundets kansli. Förbundet rekommenderar ibruktagning av e-fakturering till sina medlemmar. Ifall e-fakturan inte ännu tagits i bruk, kan detta göras samtidigt som man betalar detta års avgift i nätbanken. Mer information från den egna banken eller förbundets kansli.
 
* Kontroll av DXCC-kort *
OH5NZ, John Ahlbom, slutar kontrollera DXCC-kort 21.3.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörborder Heimo Jarva, OH5EAB har lämnat oss. Vi hedrar Heimos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
Tampereen radioamatöörit ry, OH3NE, håller sitt stadgeenliga årsmöte må 22.2 kl. 18.00. Platsen är Teivo ABC, mötesutrymmet Ravuri.
Turun Radioamatöörit ry håller sitt stadgeenliga årsmöte torsdagen 25.2.2021 kl. 18.00 i Klubbutrymmena i Sommelo. Kaffeservering, välkomna! Styrelsen.
Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i Haukkavori lördagen 6.3 kl. 1400. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest på CW.
Nästa vecka tävlas NAC 2,3 GHz på tisdag och under veckoslutet tävlas CQ 160m SSB, UBA DX Contest CW och REF Contest SSB.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27 februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Vilma Törö, OH2VT.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media