Radiotaajuusmääräyksen 4AA/2021M muutosten vaikutus radioamatöörikäyttöön taajuuskaistalla 50 -52 MHz, sekä ohje kentänvoimakkuuden määrittämiseksi

Valo

Vuonna 2021 voimaan tulevassa radiotaajuusmääräyksessä radioamatööritaajuusalueen käyttöehdot ovat muuttuneet. Jatkossa kaikkien Suomessa toimivien radioamatöörien täytyy huomioida radiolähettimensä aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän federaation rajalla.

Radiotaajuusmääräyksen luonnokseen on implementoitu vuoden 2020 radio-ohjesäännön alaviitteiden 5.166A ja 5.166B mukainen huomautus ”Radioamatöörilähettimen aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän Federaation ja Suomen välisellä rajalla 10 m korkeudessa ei saa ylittää tasoa +6 dBuV/m yli 10 % ajasta.” Suomen radioamatööriliitto ry esitti, että Liikenne- ja viestintävirasto laatisi tiedotteen, jossa se kertoisi kentänvoimakkuuksien laskentaan näissä tapauksissa sovellettavista standardeista, sekä malliesimerkkejä. Tämä ohje on laadittu vastaukseksi Suomen radioamatööriliitto ry:n yllä mainittuun pyyntöön ja perustuu ITU-R radioaaltojen etenemistä koskevaan suositukseen P.1546-6 ”Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz”

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Ohje%20radioamat%C3%B6%C3%B6reille%2050%20MHzn%20kaistan%20kentt%C3%A4voimakkuuden%20m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4miseksi.pdf

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media