IARU:n tilannekatsaus 23cm taajuusalueen tilanteesta

IARU on julkaissut sivustollaan tuoreet tilannekatsaukset 23cm amatööritaajuusalueen ja satelliittinavigoinnin yhteensopivuudesta:https://www.iaru.org/news-and-events/press-releases/ Sivustolla on Barry Lewisin G4SJH:n Friedrichshafenissa IARU:n välikokouksessa 23.6.2022 pitämä erittäin mielenkiintoinen ajankohtaisesitelmä:https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/06/23cm-Band-and-RNSS-June2022.pdf Lisäksi sivustolla on raportti ITU-R WP5A …

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin arviointi valmis

Tutkimuksen päätavoitteena oli sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin arviointi Euroopan komission toimesta. Tutkimuksessa arvioitiin viittä keskeistä arviointikriteeriä, jotka olivat direktiivin vaikutukset, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus ja EU:n tuoma lisäarvo. Direktiiviä ei oltu …

Liiton lausunto LVM:n satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta

wave

Suomen Radioamatööriliitto ry antoi 14.10.2021 lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman luonnoksesta. Liitto halusi muistuttaa ministeriötä radioamatöörejä koskevasta taajuusvälistä 1240 – 1300 MHz, joka on allokoitu radio-ohjesäännössä myös radioamatööriliikenteelle globaalisti, …

SRAL ja IARU radioamatöörejä koskevan radiohäiriöasioiden edunvalvonnan kärjessä

”Radiohäiriöihin ja niitä sääteleviin sähkömagneettinen yhteensopivuuden (EMC) normeihin vaikutetaan SESKO:n Suomen kansallisessa radiohäiriökomiteassa (SK-CISPR). Liitto tuo yhdessä IARU:n C7-radiohäiriökomitean näkemyksiä valmisteilla oleviin IEC/CENELEC normeihin radioamatööriyhteisön näkökulmasta.” Edellinen lainaus oli suoraan …

Radiotaajuusmääräyksen 4AA/2021M muutosten vaikutus radioamatöörikäyttöön taajuuskaistalla 50 -52 MHz, sekä ohje kentänvoimakkuuden määrittämiseksi

Valo

Vuonna 2021 voimaan tulevassa radiotaajuusmääräyksessä radioamatööritaajuusalueen käyttöehdot ovat muuttuneet. Jatkossa kaikkien Suomessa toimivien radioamatöörien täytyy huomioida radiolähettimensä aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän federaation rajalla. Radiotaajuusmääräyksen luonnokseen on implementoitu vuoden 2020 radio-ohjesäännön …

EU:n avoin julkinen kuuleminen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevasta direktiivistä (EMC-direktiivi)

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa Haluatko vaikuttaa EU-kansalaisena tai järjestönä radiotaajuuksiemme mahdollisimman puhtaana pysymiseen? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus. Kysely päättyy tällä viikolla 29.1.2021, joten vielä ehdit mukaan. Kysymyksiin vastaaminen on helppoa, sillä …