Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin arviointi valmis

Tutkimuksen päätavoitteena oli sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin arviointi Euroopan komission toimesta. Tutkimuksessa arvioitiin viittä keskeistä arviointikriteeriä, jotka olivat direktiivin vaikutukset, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus ja EU:n tuoma lisäarvo. Direktiiviä ei oltu …

Liiton lausunto LVM:n satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta

wave

Suomen Radioamatööriliitto ry antoi 14.10.2021 lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman luonnoksesta. Liitto halusi muistuttaa ministeriötä radioamatöörejä koskevasta taajuusvälistä 1240 – 1300 MHz, joka on allokoitu radio-ohjesäännössä myös radioamatööriliikenteelle globaalisti, …

SRAL ja IARU radioamatöörejä koskevan radiohäiriöasioiden edunvalvonnan kärjessä

”Radiohäiriöihin ja niitä sääteleviin sähkömagneettinen yhteensopivuuden (EMC) normeihin vaikutetaan SESKO:n Suomen kansallisessa radiohäiriökomiteassa (SK-CISPR). Liitto tuo yhdessä IARU:n C7-radiohäiriökomitean näkemyksiä valmisteilla oleviin IEC/CENELEC normeihin radioamatööriyhteisön näkökulmasta.” Edellinen lainaus oli suoraan …

Radiotaajuusmääräyksen 4AA/2021M muutosten vaikutus radioamatöörikäyttöön taajuuskaistalla 50 -52 MHz, sekä ohje kentänvoimakkuuden määrittämiseksi

Valo

Vuonna 2021 voimaan tulevassa radiotaajuusmääräyksessä radioamatööritaajuusalueen käyttöehdot ovat muuttuneet. Jatkossa kaikkien Suomessa toimivien radioamatöörien täytyy huomioida radiolähettimensä aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän federaation rajalla. Radiotaajuusmääräyksen luonnokseen on implementoitu vuoden 2020 radio-ohjesäännön …

EU:n avoin julkinen kuuleminen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevasta direktiivistä (EMC-direktiivi)

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa Haluatko vaikuttaa EU-kansalaisena tai järjestönä radiotaajuuksiemme mahdollisimman puhtaana pysymiseen? Nyt sinulla on siihen mahdollisuus. Kysely päättyy tällä viikolla 29.1.2021, joten vielä ehdit mukaan. Kysymyksiin vastaaminen on helppoa, sillä …

SRAL tukee IARU:n työtä 23cm taajuusalueen säilyttämiseksi

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa: Suomen Radioamatööriliitto on alusta lähtien tukenut ja tukee edelleen Kansainvälistä Radioamatööriunionia IARU:a ja sen työtä 23cm säilyttämiseksi radioamatöörikäytössä. Lisäksi Liitto  tiedotti mahdollisuudesta vaikuttaa lausunnon antamisen mahdollisuudesta radiotaajuusmääräykseen. Lausuntoihin …