SRAL:n lausunto Radiotaajuusmääräyksen M4 muutoksista

Liitto antoi lausunnon 8.4.2021 koskien taajuusvälin 2300-2320 MHz käyttöä. Taajuusväli on myös allokoitu toissijaisin oikeuksin radioamatööriliikenteelle. Lausunnossaan Liitto korosti taajuusvälin
nykyisten käyttäjien oikeutta jatkaa taajuusvälin käyttöä.
Vastauksena SRAL:n lausuntoon Liikenne- ja viestintävirasto toteaa seuraavaa:
Radioamatöörit voivat edelleen jatkaa myös taajuuskaistan 2300-2320 MHz käyttöä huomioiden Liikenne- ja viestintäviraston määräykset 4 (radiotaajuusmääräys) ja 6 (radioamatöörimääräys).
Lausuntopyyntö ja lausunnot:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c52973a0-1050-4317-9675-4576b2aae9fe
Päivitetty radiotaajuusmääräys
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/46934

Liite 1
Lausunto radiotaajuusmääräyksen (M4) luonnoksesta
Liite 2
DOHA-#4683696-v1-Vastine_Suomen_Radioamatööriliitto_ry_SRAL_lausuntoon_radiotaajuusmääräys_4__96772_03_04_05_00_2021

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media