Liiton lausunto LVM:n satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta

wave

Suomen Radioamatööriliitto ry antoi 14.10.2021 lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman luonnoksesta. Liitto halusi muistuttaa ministeriötä radioamatöörejä koskevasta taajuusvälistä 1240 – 1300 MHz, joka on allokoitu radio-ohjesäännössä myös radioamatööriliikenteelle globaalisti, …

Määräystyöryhmän tiedote radiotaajuusmääräyksen lausunnosta

Radiotaajuusmääräyksen lausuntoaika päättyi 17.11.2019 Lausuntopalvelussa lausunnolla ollut radiotaajuusmääräyksen ja luvasta vapautettujen radiolähettimien määräyksien luonnokset sulkeutuivat sunnuntaina 17.11.2019 klo 23:59. Lausuntoja annettiin kaiken kaikkiaan 44 kpl, joista radioamatöörejä koskevaa 23 cm:n …

SRAL:n lausunto esitykseen sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2193/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n …

Radiotaajuusmääräys M4 lausunnolla /Radiofrekvensföreskrift M4 på remiss

Traficom on antanut Lausuntopyynnön radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä. Lausuntopyyntö ja ohjeet lausunnon antamiseksi ovat lausuntopalvelu.fi:n verkkosivuilla. Oleellisin suomalaisia radioamatöörejä koskeva muutosesitys on taajuusalueen …