Määräystyöryhmän tiedote radiotaajuusmääräyksen lausunnosta

Aalto.

Radiotaajuusmääräyksen lausuntoaika päättyi 17.11.2019

Lausuntopalvelussa lausunnolla ollut radiotaajuusmääräyksen ja luvasta vapautettujen radiolähettimien määräyksien luonnokset sulkeutuivat sunnuntaina 17.11.2019 klo 23:59. Lausuntoja annettiin kaiken kaikkiaan 44 kpl, joista radioamatöörejä koskevaa 23 cm:n asiaa käsitteli 24 lausuntoa. Lausuntoja tuli sekä kerhoilta että yksityishenkilöiltä. Kun SRAL kertoi lausuntopyynnön avaamisesta lausuntopalvelussa, oli tarkoituksena antaa itse kunkin tarkastella asiaa omasta näkökulmastaan, ja rohkaista itsenäisen lausunnon antamiseen. Näin tapahtuikin kiitettävästi.
SRAL antoi oman lausuntonsa perjantaina 15.11.2019. Kaikki lausunnot on luettavissa Lausuntopalvelussa osoitteessa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3bf8ce50-287d-476c-a0ac-44211d32f6e0
 

SRAL kiittää kaikkia radioamatöörien 23 cm taajuusaluetta puolustaneita lausunnonantajia. Tämä on meidän radioamatöörien yhteisöllisyyttä parhaimmillaan, jossa näytämme yhä edelleen kykymme puhaltaa yhteiseen hiileen yhteisten tavoitteidemme puolesta!
 

SRAL-Traficom neuvottelu 23 cm:n asiasta

Heti lausuntopyynnön julkaisun jälkeen pyysi SRAL ry Traficomilta neuvottelua aiheena 1240-1300 MHz asiasta radiotaajuusmääräyksen luonnoksessa. Tapaaminen järjestyikin nopealla aikataululla 29.10.2019. SRAL:n puolesta neuvotteluihin osallistui Liiton varapuheenjohtaja sekä määräystyöryhmän puheenjohtaja. Tapaaminen sujui hyvin positiivisessa hengessä. SRAL esitteli tärkeimmän näkemyksensä eli sen että Suomen tulisi odottaa CEPT-tutkimuksen, ja mahdollisen WRC-23 tutkimuksen tuloksia.
Traficom kertoi, että radioamatöörikäyttö saattaisi olla mahdollista vuosi kerrallaan erikoislupamenettelyä käyttäen. Traficomille olisi tärkeää tietää, missä 1200 MHz taajuusaluetta käyttävät radioamatööriasemat sijaitsevat. Häiriöilmoituksen tullessa heillä olisi siten tieto, onko lähiseudulla radioamatöörikäyttöä. Yhteensopivuuden kannalta haastavimmat paikat ovat tiheät kaupunkialueet ja valtateiden varret. Maaseudulla asia on helpompi. Amatööriasemien liikkuvuutta jouduttaisiin myös mahdollisesti rajoittamaan. Tehot ja rajoitukset antennien elevaatiokulmiin tarkasteltaisiin tapaus kerrallaan. Siten myös EME yhteydet olisivat isommallakin teholla mahdollista, kunhan lähete ei ole liian voimakas horisontin suuntaan. SRAL esitti toiveen, että allokaatio voitaisiin joka tapauksessa säilyttää taajuustaulukossa, vaikka erikoislupamenettelyä tultaisiinkin käyttämään.
Lopuksi Traficomista tiedusteltiin tietoja 1200MHz radioamatöörialueen käytöstä Suomessa ja tyypillisistä asemien teknisistä ominaisuuksista. Tiedot toimitettiin Traficomille 15.11.2019.
Näin ollen tähänkin asiaan pätee ”It ain’t over till the fat lady sings”. Uusi radiotaajuusmääräys on ollut myöhässä ja tätä edelleen myöhästyttää meneillään oleva maailman radiokonferenssi WRC-2019. Traficom arvioi WRC-konferenssin jälkeen tapahtuvan lausuntojen käsittelyn ja EU-notifiointiprosessin kestävän helmi-maaliskuun vaihteeseen, jolloin se voisi tulla voimaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media