Radioamatöörien edut huomioitu uudessa suomalaisessa satelliittilainsäädännössä

”Maa-aseman ja yläilmakehään tai avaruuteen suunnatun tutkan perustamisen sekä näilläharjoitettavan toiminnan turvallisuutta edistetään uudella lainsäädännöllä. Toiminnanharjoittaminen vaatii jatkossa luvan. Toimivaltaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimiiLiikenne- ja viestintävirasto Traficom, jonka tavoitteena on …

Liikenne- ja Viestintäviraston vastaus Suomen radioamatööriliitto ry:n lausuntoon 24.7.2020

Määräystyöryhmä tiedottaa Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) oli tehnyt jäsenmaille ja muille jäsenille taajuustarvekyselyn koskien TV-taajuuksien käyttöä taajuusalueella 470-960 MHz. Kyselyssä pyrittiin selvittämään TV taajuuksien nykyinen käyttö ja tulevat käyttötarpeet Euroopassa, Lähi-Idässä …

STAY HOME-projektin kuulumisia: IARU:n presidentin tervehdys /Nytt från STAY HOME-projektet: hälsning från IARU:s president

International Amateur Radio Unionin (IARU) presidentti, Tim Ellam VE6SH, tervehtii ilolla kansainvälisesti jo merkittäväksi kasvanutta STAYHOME-projektia. Suomalaisilla radioamatööreillä on ollut projektissa merkittävä panos ja radiosanomia on Suomesta lähtenyt yli 70 …

Työskentely 1296 MHz taajuusalueella tulee jatkossa vaatimaan erillisen lähetysluvan /Att sända på frekvensområdet 1296 MHz kommer i fortsättningen kräva särskilt tillstånd

Määräystyöryhmä tiedottaa: Heti, kun Traficomin uusi radiotaajuusmääräys astuu voimaan, päättyy suomalaisten radioamatöörien työskentely 1296 MHz taajuusalueella. Toistaiseksi työskentely jatkuu samoin ehdoin kun tähänkin saakka. Radiotaajuusmääräyksen odotetaan tulevan voimaan tämän kevään …

Tietoa taajuusalueen 1240-1300 MHz:n muutoksesta /Information om ändring gällande frekvensområdet 1240-1300 MHz

Taajuusaluetta 1240-1300 MHz on saanut tähän asti käyttää radioamatööriluvalla, mutta nyt tilanne muuttuu. Taajuusalueen käyttö tulee vaatimaan erillisen hakemuksen ja radioluvan kaikille radioamatöörilähettimille. Ennakkotiedoista poiketen radiotaajuusmääräys 4Z/2020M ei astu kuitenkaan …

Traficomin vastaus radiotaajuusmääräyksen lausuntoihin /Traficoms svar på utlåtandena om radiofrekvensföreskriften

”Kiitos lausunnostanne liittyen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntöön 476166/03.00.05.00/2019 radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä. Radiotaajuusmääräyksessä 4Z/2020M taajuusalueen 1240 – 1300 MHz toissijainen radioamatööriallokaatio poistetaan …