STAY HOME-projektin kuulumisia: IARU:n presidentin tervehdys /Nytt från STAY HOME-projektet: hälsning från IARU:s president


International Amateur Radio Unionin (IARU) presidentti, Tim Ellam VE6SH, tervehtii ilolla kansainvälisesti jo merkittäväksi kasvanutta STAYHOME-projektia. Suomalaisilla radioamatööreillä on ollut projektissa merkittävä panos ja radiosanomia on Suomesta lähtenyt yli 70 000.
STAYHOME-asemia on nyt jo yli 30 maasta ja mukana ollaan kaikista maanosista. Tämän viikon viimeisin mukaan ilmoittautunut on Kolumbian 5JSTAYHOME-asema.
Tim haluaa erityisesti huomioida kansallisten telehallintojen mukanaolon käytettävien tunnusten suhteen. Niissäkin Suomen TRAFICOM on etujoukoissa, myönnettyään tarvitut luvat veloituksetta STAYHOME-projektin käyttöön.
Tim Ellamin tervehdyksen voi lukea tästä linkistä.


Presidenten för International Amateur Radio Union (IARU), Tim Ellam VE6SH hälsar med glädje STAYHOME-projektet, som vuxit till ett internationellt och betydelsfullt projekt. De finländska radioamatörerna har gjort en viktig insats och nu har över 70 000 radiomeddelanden sänts från Finland.
Det finns nu STAYHOME-stationer i över 30 länder och från alla världsdelar. Under denna vecka har 5JSTAYHOME från Kolumbien anmält sig.
Tim vill särskilt notera de nationella teleförvaltningarnas bidrag beträffande anropen. Finlands TRAFICOM står här i förtrupperna efter att ha beviljat anropen kostnadsfritt till STAYHOME-projektets förfogande.
Tim Ellams hälsning.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media