Radioamatöörien edut huomioitu uudessa suomalaisessa satelliittilainsäädännössä

”Maa-aseman ja yläilmakehään tai avaruuteen suunnatun tutkan perustamisen sekä näillä
harjoitettavan toiminnan turvallisuutta edistetään uudella lainsäädännöllä. Toiminnan
harjoittaminen vaatii jatkossa luvan. Toimivaltaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jonka tavoitteena on lisätä digiyhteiskunnan verkkojen ja
palveluiden turvallisuutta. Laki maa-asemista ja eräistä tutkista tulee voimaan 1.2.2023 alkaen.”


https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/avaruussektorin-maa-asema-ja-tutkatoiminnan-
turvallisuutta-edistetaan-toiminta

Traficomin artikkelissa radioamatöörejä kiinnostava kohta:

”Toimintalupaa ei kuitenkaan edellytetä tavanomaiselta satelliittipalveluiden käytöltä, esimerkiksi
yleisesti vastaanotettaviksi tarkoitettujen satelliittilähetysten vastaanotolta, kuten satelliitti-TV- ja
radioamatööritoiminta, tai radioluvasta vapautettujen satelliittipäätelaitteiden käytöltä.”
Artikkelissa on myös annettu linkkiviite tarkentaviin lisätietoihin:
https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/satelliittijarjestelmien-radiolahettimet

Satelliittijärjestelmien radiolähettimiä kuvaavissa lisätiedoissa on radioamatöörejä kiinnostava
kohta:

”Radioamatööritaajuuksien käyttö satelliittijärjestelmässä
Amatööritaajuuksien käyttö satelliittijärjestelmässä koordinoidaan ITU-menettelyn lisäksi myös
Suomen radioamatööriliiton (SRAL) sekä kansainvälisen radioamatööriliiton (IARU) kanssa.
Radioamatööritaajuuksilla ei saa harjoittaa kaupallista toimintaa.”

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media