Määräystyöryhmän tiedote annetusta lausunnosta

Aalto.
Viite: Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö TRAFICOM/97500/03.00.05.00/2020 ECC:n suositus- ja päätösluonnoksista.
Draft revision of ERC Recommendation 70-03 (Annex 1) suosituksen yleisten lyhyen kantaman radiolaitteiden liite on yhdenmukaistettu Euroopan Komission lyhyen kantaman radiolaitepäätöksen kanssa poistamalla siitä tehotiheysrajat 433 MHz taajuusalueelta.
Dokumentissa Draft revision of ERC/REC 70-03 – annex 1 on sivulla 2 kolmannessa sarakkeessa taajuuskaistalla g2 poistettu lause ”Power density -13dBm/10 kHz.” Kuitenkin Notes sarakkeessa edelleen on ”Power density limited to -13 dBm/10 kHz for wideband modulation with a bandwidth greater than 250 kHz”. Aiemmassa dokumentissa on ollut tulkintaepäselvyyksiä, että sovelletaanko tehotiheyttä -13 dBm/10 kHz myös alle 250 kHz kaistanleveyksiin. Mikäli tätä tapaa on sovellettu aiemmin, muutos tarkoittaa lisääntyneitä häiriöitä ensisijaiselle radioamatööriliikenteelle. Mikäli puolestaan aiemmin on sovellettu 1 mW e.r.p. alle 250 kHz kaistanleveyksiin, sekä tehotiheysrajaa -13 dBm/10 kHz yli 250 kHz kaistanleveyksiin, dokumentin muutoksella ei olisi vaikutusta nykytilanteeseen. Tehotiheys -13dBm/10 kHz tasaisesti jakautuneena 250 kHz kaistalle vastaa kokonaistehoa 1,25 mW.
Radioamatööreille on aiheutunut jo pitkään haitallisia häiriöitä g-kaistan ISM liikenteestä, minkä vuoksi radioamatöörit ovat joutuneet muuttamaan 433/434 MHz toistinasemien duplexvälejä siten, että toistimien sisäänmenotaajuudet ovat alempana, eli 432/434 MHz taajuuksilla. Samoin on ollut joitakin tapauksia, joissa halvat tämän taajuusalueen ISM vastaanottimet ovat toimineet huonosti ensisijaisen radioamatööriliikenteenaikana.
Siten Suomen Radioamatööriliitto ry ehdottaa, että CEPT ECC aktiivisesti suosittelisi kaikille käyttäjille h-kaistojen käyttöä, eli 800 MHz vähähäiriöistä taajuusaluetta näissä sovellutuksissa. 430 MHz taajuusalueella kasvavan häiriötilanteen vuoksi suomalaiset radioamatöörit tulevat jatkossa tarvitsemaan toimenpiteitä esim. toistinasemien taajuusparien järjestelyissä ja suurempia erotuksia käyttäviä taajuuspareja. 430 MHz taajuusalueen toistinasemat ovat käytössä erityisesti kaupunkialueilla ja radioamatöörien käytössä oleva taajuuskaista on kapeampi kuin monessa muussa Euroopan maassa. Euroopassa yleisesti käytössä olevat 5 MHz ja 7,6 MHz dupleksierotukset eivät ole olleet Suomessa mahdollisia sen jälkeen, kun suomalaiset radioamatöörit viime vuosituhannella menettivät 2 MHz taajuusalueen molemmista päistä, eli yhteensä 4 MHz. Suurempi dupleksierotus auttaisi myös laskemaan 70 cm toistinten käyttöönottokustannuksia (halvemmat suodattimet).

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media