Määräystyöryhmä tiedottaa – lausunto dokumentista Draft ECC Report 315

Aalto.
Suomen Radioamatööriliitto ry on antanut 24.3.2020 Liikenne- ja viestintävirastolle lausunnon dokumentista Draft ECC Report 315. Raportissa on tutkittu taajuusalueen 74-81 GHz tutkien (High Definition-Ground Based Synthetic Aperture Radar, HD-GBSAR) yhteensopivuutta muiden taajuusalueella olevien allokaatioiden kanssa. Tavoitteena on ollut löytää HD-GBSAR-laitteille taajuusalueelta sopivin, 1 GHz leveä taajuuskaista.
Näitä taajuuksia käyttäviä HD-GBSAR laitteita voidaan käyttää esimerkiksi maanvyörymien tarkkailuun vuoristossa, maanjäristysten kohtaamien rakennusten stabiilisuuden arviointiin, sekä kaivosrakenteiden kunnon tarkkailuun.
Lausunnossaan Suomen Radioamatööriliitto ry muistuttaa, että ensisijaisin oikeuksin radioamatööri- ja
radioamatöörisatelliittiliikenteelle allokoitu taajuuskaista 77,5 – 78,0 GHz tulee asianmukaisesti suojata. Lisähuomiona raporttiluonnoksen taulukosta 1 (Summary outcome of sharing analysis) puuttuu taajuusvälin 78 – 81 GHz arviointi.
Radioamatööriliikenteelle aiheutuvaa häiriöriskiä pidetään pienenä, jos taajuusaluetta käyttävä radioamatööriasema ei osu suoraan tutkan pääkeilaan.
Teknisesti mielenkiintoinen Draft ECC Report 315 on luettavissa osoitteessa:
https://www.cept.org/files/9522/Draft%20ECC%20Report%20315.docx

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media