Liikenne- ja Viestintäviraston vastaus Suomen radioamatööriliitto ry:n lausuntoon 24.7.2020

Aalto.
Määräystyöryhmä tiedottaa
Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) oli tehnyt jäsenmaille ja muille jäsenille taajuustarvekyselyn koskien TV-taajuuksien käyttöä taajuusalueella 470-960 MHz. Kyselyssä pyrittiin selvittämään TV taajuuksien nykyinen käyttö ja tulevat käyttötarpeet Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa (ns. ITU Region 11). Kysely liittyi vuoden 2023 maailman radioviestinkonferenssin (WRC-23) asialistankohdan 1.5 (AI1.5) valmisteluun. Vastausluonnokseen pyydettiin kommentteja ja näkemyksiä 24.7.2020 mennessä.
Lausunnossaan SRAL korosti, että radioamatöörien käyttämälle taajuusvälille1240 – 1300 MHz on erittäin todennäköisesti tulossa käyttörajoituksia koko Region 1 alueella satelliittinavigointiliikenteen suojaamiseksi. Radioamatööreille tämä taajuusalue on ollut kaluston ja komponenttien saannin näkökulmasta käytännössä ainoa taajuusalue, jolla televisiolähetyskokeilut (ATV) ovat olleet mahdollisia. Siten SRAL esitti, että Suomi toisi esille vastauksessaan taajuustarvekyselyssä ITU-R WP6A ryhmälle tämän radioamatööreille erittäin perustellun taajuustarpeen.
Lausuntokierroksen jälkeen Suomen vastaukseen oli lisätty lause ”Administrations would retain the control over the use of the band taking into account the national needs of
broadcasters.” Siten radioamatööreillä voisi ehkä olla mahdollisuus hakea ATV-toistinlupaa ”broadcast” statuksella ja tekniset vaatimukset täyttävillä laitteilla siten, että toistimen sisäänmeno toimisi varsinaisilla radioamatööritaajuuksilla, kuten 2,4 Ghz taajuusalueella. SRAL selvittää tätä mahdollisuutta.
Lausunto on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa:
https://www.sral.fi/wp-content/uploads/2020/07/sral_lausunto_240720-1.pdf
Lausuntovastine Liikenne- ja viestintäviraston vastausluonnoksesta ITU-R
WP6A -ryhmän TV-verkkojen taajuustarvekyselyyn:
Liikenne- ja viestintävirasto kiittää Suomen Radioamatööriliitto ry:tä
(SRAL) 24.7.2020 annetusta lausunnosta. Lausunnossaan SRAL ehdottaa
tutkittavaksi Amatööri-TV (ATV):n käyttöä taajuusalueella 470-960MHz ja
toissijaista Amateur-allokaation lisäämistä ITU radio-ohjesääntöön
Region 1:lla taajuusalueelle 902-928MHz.
ITU-R WP6A työryhmän taajuustarvekyselyssä tai asialistankohdassa AI 1.5
ei ole tarkoitus hakea taajuuskaistalle 470-960MHz uusia
käyttötarkoituksia yleisradioviestinnän ja siirtyvän liikenteen lisäksi.
Suomessa taajuusalue 902-928 MHz on siirtyvän liikenteen, lyhyen
kantaman radiolähettimien ja RFID-etätunnistuslaitteiden käytössä.
Ystävällisesti,
Suvi Juurakko-Lehikoinen
päällikkö, digitaaliset yhteydet
Antti Tyrväinen
Radio Network Specialist
Digitaaliset yhteydet
Traficom

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media