Liiton lausunto LVM:n satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta

wave

Suomen Radioamatööriliitto ry antoi 14.10.2021 lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman luonnoksesta. Liitto halusi muistuttaa ministeriötä radioamatöörejä koskevasta taajuusvälistä 1240 – 1300 MHz, joka on allokoitu radio-ohjesäännössä myös radioamatööriliikenteelle globaalisti, mutta ei ole enää kansallisessa radiotaajuusmääräyksessä. Lisäksi Liitto halusi muistuttaa CEPT ja ITU -valmistelutyöstä, jolla taataan tekniset edellytykset radioamatööriliikenteen ja satelliittinavigoinnin yhteensopivuudesta.

Toimenpideohjelman luonnos ja lausuntopyyntö:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cb3ec464-5948-4e16-90aa-734fb6c2bb45

*LAUSUNTOTEKSTI*

Suomen Radioamatööriliitto ry:n lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24173/2021

Suomen Radioamatööriliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta.

Toimenpideohjelmassa ei ole lainkaan huomioitu radioamatöörien maailmanlaajuista oikeutta käyttää 1240 – 1300 MHz taajuusaluetta. Käyttö on määritelty Kansainvälisen Televiestintäliiton ITU:n radio-ohjesäännössä. Se on kansainvälinen sopimus, jonka noudattamiseen myös Suomi on allekirjoituksellaan sitoutunut.

Voimassa olevan radio-ohjesäännön ensimmäisessä osassa https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2020 taajuusväli 1240 – 1300 MHz on globaalisti allokoitu myös radioamatööriliikenteelle sivun 96 taulukossa seuraavasti:

1240-1300 EARTH EXPLORATION-SATELLITE (active)
RADIOLOCATION
RADIONAVIGATION-SATELLITE (space-to-Earth) (space-to-space)
5.328B 5.329 5.329A
SPACE RESEARCH (active)
Amateur
5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A

Maailmanlaajuisessa taajuussuunnittelussa on periaatteena ollut, että samalla taajuusalueella voi toimia useita eri käyttäjäryhmiä. Tällä taajuusalueella radioamatööriliikenne on allokoitu toissijaisin oikeuksin. Toissijainen liikenne tulee teknisesti olla sellaista, että se ei aiheuta haitallisia häiriöitä ensisijaiselle liikenteelle, eikä se voi vaatia suojausta ensisijaista liikennettä vastaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että allokaatio olisi poistettava kansallisista radiotaajuuksien käyttöä säätelevistä määräyksistä. Liikenne- ja viestintävirasto on etupainotteisesti aiemmin poistanut Suomen radiotaajuusmääräyksen M4 taajuustaulukosta radio-ohjesäännön vastaisesti allokaation radioamatööriliikenteeltä, mutta on toistaiseksi sallinut radioamatööriliikenteen jatkumisen erillisellä määräaikaisella radioluvalla. Liikenne- ja viestintäviraston mukaan luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi, kunnes Galileo-järjestelmä on laajamittaisessa käytössä.

ITU:n Maailman Radiokonferenssi tuottaa ajantasaisen sisällön radio-ohjesääntöön, jonka valtiot allekirjoittavat. Seuraavassa vuonna 2023 pidettävässä konferenssissa (WRC-23) asialistan kohdassa 9.1b tarkastellaan erilaisia järjestelmiä ja sovellutuksia, joita käytetään radioamatööri- ja radioamatöörisatelliittiliikenteessä. Lisäksi tutkitaan mahdolliset tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, joilla taataan radionavigointisatelliittiliikenteen vastaanottimien suojaaminen ilman että harkitaan radioamatööriallokaatioiden poistamista radio-ohjesäännöstä.

Suomen Radioamatööriliitto haluaa erityisesti korostaa yllä olevaa lausetta ”ilman että harkitaan radioamatööriallokaatioiden poistamista radio-ohjesäännöstä.” CEPT ja WRC-23 -valmistelutyön ja päätösten tarkoituksena on nimen omaan luoda tekniset puitteet radioamatööriliikenteen yhteensopivuudeksi satelliittinavigoinnin kanssa.

Ajankohtaiset valmistelut CEPT ja ITU-R -työryhmissä:
ITU:n CPG PT C on valmistellut alustavan kannan agendan aiheeseen, jonka mukaan Euroopan posti- ja telehallintoviranomaisten yhteistyöelin CEPT tukee radionavigointisatelliittiliikenteen suojaamista ja uuden ITU-R -raportin tai suosituksen valmistelua, jossa määritettäisiin ohjeistus teknisistä, operatiivisista ja regulatiivisista toimista taajuusalueen 1240 – 1300 MHz radioamatööriliikenteille. Näillä suojattaisiin riittävästi kyseistä taajuusaluetta käyttävä radionavigointisatelliittiliikenne. CEPT SE40 -ryhmässä valmistellaan CEPT-raporttia satelliittinavigoinnin ja amatööriliikenteen yhteensopivuudesta. CEPT valmistelee myös erillisen ECC:n päätöksen tekemistä asiasta.

Suomen Radioamatööriliitto ry edellyttää, että allokaatio radioamatööriliikenteelle palautetaan Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräykseen M4 viimeistään vuoden 2023 radiokonferenssin (WRC-23) päätösten ja CEPT-raportin teknisten tulosten mukaisesti. Viestintä on perustuslaillinen oikeus, ja suomen kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti erityisesti verrattuna muihin EU-kansalaisiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media