SRAL:n lausunto taajuusmaksuasetuksen luonnoksesta

Suomen Radioamatööriliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista.

Suomen Radioamatööriliitto ry esittää 4 § Yleinen taajuusmaksu, 6. momentti muuttamista seuraavaan muotoon:

”Vertailukaistan leveys (Bref) on 25 kHz, lukuun ottamatta yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimien ja
muun yli 960 MHz erikoisluvan edellyttävän radioamatööriaseman taajuusmaksua, jossa maksussa
sovellettava vertailukaistan leveys on 14 MHz.”

Radioamatööriyhteisöllä on ollut huomattava merkitys Suomen langattoman viestinnän kehittämisessä omaehtoisen radiotekniikan opiskelun ja kehittämisen muodossa. Tätä tietotaitoa Suomen matkaviestinteollisuus on saanut menneinä vuosina hyödyntää merkittävänä kilpailuetuna.

Matkaviestinteknologia on siirtynyt kokonaan leveäkaistaisiin yli 25 kHz radiolähetteisiin. Tekniset kokeilut ovat mahdollisia leveäkaistaisilla lähetteillä vain mikroaaltotaajuuksilla eli juurikin edellä mainituilla yli 960 MHz radiotaajuuksilla. Radioamatööreillä on käytettävissä näitä mikroaaltotaajuuksia taajuusallokaatioissa, mutta erikoisluvan vaativan automaattiaseman
taajuusmaksukustannukset ovat kokeilijoille ja radioamatöörikerhoille kohtuuttoman suuret.


Kustannuksia taajuuslupien käsittelystä ei kuitenkaan tulisi enempää, koska leveäkaistaiset mikroaaltokanavat (14 MHz) käsitellään työmäärän suhteen yhtäläisesti alempien taajuuksien kapeakaistakanavien (25 kHz) suhteen.

Täten Suomen Radioamatööriliitto ry esittää, että myös erikoisluvan edellyttämässä radioamatööriasemassa yhdenvertaisesti radiolinkkien kanssa sovellettaisiin 14 MHz vertailukaistanleveyttä (Bref) yli 960 MHz taajuuksilla.

Radioamatöörit haluavat myös mukaan moderniin leveäkaistaiseen radiotaajuusmaailmaan.

Wirtanen Marko
Suomen Radioamatööriliitto ry – SRAL Määräystyöryhmä, VUSHF-toimikunta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0114bfec-1fc5-437e-a2fd-8fee2d9650e2

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media