SRAL:s utlåtande om utkastet till förordning om frekvensavgifter

Finlands Radioamatörförbund rf. tackar för möjligheten att avge ett utlåtande om kommunikationsministeriets förslag till förordning om administrativa frekvensavgifter och andra frekvensförvaltningsavgifter som som uppbärs för Trafikverkets prestationer.

Finlands Radioamatörförbund rf. föreslår att 4 § Allmän frekvensavgift 6 mom. ändras att lyda så här:

”Bredden på referensbandet (Bref) är 25 kHz, förutom radiolänksändare på över 960 MHz och frekvensavgift för andra amatörradiostationer som kräver särskild licens över 960 MHz, varvid den tillämpliga referensbandbredden är 14 MHz.”

Amatörradiogemenskapen har spelat en betydande roll i utvecklingen av trådlös kommunikation i Finland i form av oberoende studier och utveckling av radioteknik. Under tidigare år har den finska mobilkommunikationsindustrin kunnat använda detta kunnande som en betydande konkurrensfördel.

Mobil kommunikationsteknik har helt övergått till bredbandsradiosändningar över 25 kHz. Tekniska experiment är möjliga med bredbandssändare endast på mikrovågsfrekvenser, det vill säga just på ovan nämnda radiofrekvenser över 960 MHz. Radioamatörerna har tillgång till dessa mikrovågsfrekvenser i frekvenstilldelningen men för en automatisk station, som kräver ett särskilt tillstånd, är frekvensavgiftskostnaderna orimligt höga för experimenterare och radioamatörklubbar.

Det skulle dock inte bli mer kostnader för att behandla frekvenslicenser, eftersom bredbandsmikrovågskanaler (14 MHz) behandlas lika vad gäller arbetsbelastning jämfört med smalbandskanaler med lägre frekvenser (25 kHz).

Därför föreslår Finlands Radioamatörförbund rf. att en referensbandbredd på 14 MHz (Bref) ska tillämpas på frekvenser över 960 MHz, på likvärdigt sätt på radiolänkar som kräver särskilt tillstånd.

Radioamatörerna vill också ansluta sig till den moderna bredbandsradiofrekvensvärlden.

Wirtanen Marko
Finlands Radioamatörförbund rf. – SRAL Bestämmelsearbetsgruppen, VUSHF-kommittén

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0114bfec-1fc5-437e-a2fd-8fee2d9650e2

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media