Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 44/2023, 25.11.2023

Denna bulletin läses lördagen den 25 november 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Rantasalmi med anropet OH2BRN.

INNEHÅLL

Valresultat på SRAL rf:s höstmöte

SRAL medlemsavgifter för 2024

SRAL:s e-post för egeninbjudan kommer att upphöra den 2 mars 2024

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

Radioamatörkurs i Valkeakoski

Aktivering av OI#MPK-anrop på självständighetsdagen den 6 december

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Tävlings- och DX-nyheter

Valresultat på SRAL rf:s höstmöte

Vid Finlands Radioamatörförbund rfs höstmöte lördagen den 18 november 2023 behandlades de stadgeenliga ärendena och valresultaten gällande ordförande och styrelseledamöter offentliggjordes.

Henri Olander OH3JR (2024-2025) börjar som ny ordförande.

Mikael Nousiainen OH3BHX (2024-2026), Arto Liimatta OH2KW (2024-2026) och Tuomas Tauriala OH3ERV (2024-2025) valdes in i styrelsen.

Även i valutskottet skedde förändringar. Pekka Pussinen OH8HBG valdes till ny ordförande och Juha Biström OH2EAN, Ville Hiirsalmi OH1UDC och Antti Hara OH1HIH blev de nya ledamöterna. Markku Toijala OH2BQZ och Tiiti Kellomäki OH3HNY fortsätter i valutskottet.

APK-Auditing Oy fortsätter som revisionsbolag, Jukka Pappinen OH6MWQ valdes till verksamhetsgranskare och Jorma Heinonen OH3EX fortsätter som vice verksamhetsgranskare.

SRAL medlemsavgifter för 2024

Mötet beslutade även om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
    Dessutom beslutades att ENDAST de som prenumererar på den digitala tidningen får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. Instruktioner för val av papperstidning eller digital tidning meddelas i december.

SRAL:s e-post för egetanrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Under de senaste par åren har det förekommit allvarliga problem i förbundets egetanropstjänst. Många viktiga e-postmeddelanden har gått förlorade, vilket har orsakat frekventa tillförlitlighetsproblem i kommunikationen. Grundorsaken till problemen är det globala förtroendesystem som utvecklats av e-postleverantörerna, som ofta tolkar e-postmeddelanden från små operatörer som t.ex egetanropstjänsten som skräppost och förhindrar att de vidarebefordras.

Webbarbetsgruppen kommer att avsluta SRAL:s e-postadresser för egetanrop lördagen den 2 mars 2024, varefter e-postmeddelanden som skickas till sådana adresser inte längre kommer att vidarebefordras.

E-postadressen för egetanrop är en e-postadress i formatet egetanrop@nullsral.fi (t.ex. OH2ABC@nullsral.fi), som vidarebefordrar e-postmeddelandet till en personlig e-postadress.

För mer information och vad du bör göra ifall du använder egetanropstjänsten, läs på finska här.

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

En ny ”OHFF nybörjarguide” har publicerats på OHFF:s hemsida. Den guidar dig in i buskoperationernas värld från grunden. Den rikt illustrerade guiden finns att läsa på hemsidan eller alternativt laddas ner i PDF-format med cirka 50 sidor.

I guiden får du först lära känna OHFF-gemenskapen och OHFF-objekt, sedan jaga och aktivera buskar och använda webbplatsen wwff.co med statistik och awardansökningar. Slutligen finns det en lista över användbara länkar och en ordlista om ämnet.

Till exempel berättar guiden för buskjagaren som sitter vid sin hemstation vad buskarna är, var man kan hitta buskstationerna och vilken typ av award som finns att få.

För radioamatören på väg ut i naturen berättar den i detalj vilken typ av utrustning som behövs i busken, hur man hittar rätt buske med hjälp av karttjänster och hur aktiveringen genomförs i praktiken.

Radioamatörkurs i Valkeakoski

Valkeakosken Radioamatöörit ry., OH3AB; anordnar en radioamatörkurs i höst. Kursen startar torsdagen den 23 november. kl 18:00

I kursen studerardeltagarna för elementärklassens radioamatörexamen.

Anmälningar med förfrågningar: Petri Juutilainen, OH3ENK; 040-730 5538 eller oh3annabella(at)gmail.com

Information finns även på OH3AB:s hemsida.

Aktivering av OI#MPK-anrop på självständighetsdagen den 6 december

Radioamatörstationer med OI-prefix (militärradioamatörer) kommer att fira Finlands självständighet onsdagen den 6 december 2023. Du hittar OI-stationerna bland annat på de inhemska banden. Samla så många OI-stationer som möjligt och anhåll om det snygga OI-awardet. Det krävs 10 kontakter med olika OI-stationer (OI-anrop) för att få awardet.

Reglerna för OI-awardet finns på Sissiradistikiltas hemsida

Vi ses på banden!

Marko Päätalo OH2LGW

SRAL OI-föreningens kontaktperson

Du hittar mer information på MPK:s kalenderwebbplats.

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december.

Liitos ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december 2023. På lägret har man möjlighet att köra från en tävlingsstation i toppklass, samt lära känna andra radioungdomar utöver resten av programmet.

Registrera dig nu med bifogat formulär.

Tilläggsinforamtion: nuoriso@nullsral.fi

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Nästa år kommer att startas igen med att kryssa i högkvalitativt sällskap och njuta av ett fantastiskt program på Östersjöns böljor. Så boka en plats i din kalender i god tid för första helgen i februari och kom med!

DX & Contest meetingen kommer att hållas på M/S Tallink Silja Symphony på linjen Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 2.2-4.2.2024. Du hittar programmet, prislistan och registreringslänken på OHDXF:s webbplats. Anmälan ska göras senast den 20 december.

Vi ses på böljorna!

OHDXF & CCF

Tävlings- och DX-nyheter

I helgen kommer vi att tävla om världsmästerskap på CW-mode i CQ Worldwide DX Contest. Flera DX-peditioner kommer att delta i tävlingen även i år, vilket du till exempel kan kolla på NG3K:s DX-webbplats. På de högre banden erbjuds en av årets största månkontakttävlingar, ARRL EME Contest.

Näst i det inhemska tävlingsutbudet är Kuutosten Cup. Radioamatörerna i Mellersta Finland OH6AD bjuder in alla radioamatörer med CW-kunskaper till Kuutosten cup på Finlands självständighetsdag. Den 6 december klockan 10 finsk tid hålls det timslånga cw-racet på 80 och 40 meter. Reglerna är desamma som tidigare.

Nästa veckas DX-utbud kommer att fortsätta vara rikt med till exempel VK9XY, H44WA och XW4DX. Sierra Leone förväntas höras som nykomling med anropet 9L5M.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 2 december 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media