Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 43/2023, 18.11.2023

Denna bulletin läses lördagen den 18 november 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

INNEHÅLL

Val av ordförande och styrelseledamöter i förbundet 2023

Inbjudan till Finlands Radioamatöeriliitto ry 2023

SRAL:s höstmöte i Lahtis Radio- och TV-museum Mastola den18 november

SRAL:s e-post för egeninbjudan kommer att upphöra den 2 mars 2024

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

OH1AA:s och OH1AJ:s gemensamma lillajul den 18 november

Kommunikationsövning 24– 25 november

Radioamatörkurs i Valkeakoski

Aktivering av OI#MPK-anrop på självständighetsdagen den 6 december

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december.

Tävlings- och DX-nyheter

Val av ordförande och styrelseledamöter för förbundet 2023

På Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en medlem till styrelsen för en period på två år. Höstmötet hålls den 18 november 2023 kl 13:00 i Lahtis radio- och tv-museum i Mastola.

Henri Olander, OH3JR, med nummer 2, kandiderar till ordförande i förbundet för mandatperioden 2024-2025. Eftersom det bara finns en kandidat i ordförandevalet anordnas ingen röstning för ordförandeposten.

Kandidaterna i styrelseledamotsvalet är:

  1. Antti Hara, OH1HIH
  2. Jerri Jaatinen, OH6KP
  3. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
  4. Joel Lehtonen, OH64K
  5. Arto Liimatta, OH2KW
  6. Jyrki Mikkonen, OH4LYX
  7. Mikael Nousiainen, OH3BHX
  8. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Vid val av styrelseledamöter väljs de två med flest röster för en 3-årsperiod (2024-2026) och den nästföljande med flest röster för en 2-årsperiod (2024-2025). Man kan rösta på 1-3 kandidater i valet.

Tiden för den elektroniska röstningen har gått ut men man kan ännu rösta på höstmötesplatsen i Lahtis den 18 november kl. 11-13. Identitetsbevis krävs.

Kandidatpresentationerna och ytterligare information om valen finns på förbundets valwebbplats, www.sral.fi/vaalit

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga höstmöte 2023

Finlands Radioamatörförbund.rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 18 november 2023 kl 13:00. Mötet behandlar lagstadgade ärenden.

Mötesplatsen är Lahtis radio- och tv-museum Mastola på Radiomäenkatu 37, Lahtis. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Man kan även delta i höstmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning måste du ha en enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller ipad) med en webbläsare som stöder Teams videokonferenser.

Utöver detta måste du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet.

Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i Votechs mötessystem, incheckningen till mötet öppnar kl 12:00. Närmare anvisningar för anslutning till distansmötet publiceras på förbundets hemsida i god tid före mötet: https://www.sral.fi/vaalit2023/

SRAL:s höstmöte Lahtis Radio- och TV-museum Mastola den 18 november

Radio- och TV-museet öppnar lördagen den 18 november. kl 11:00 och stänger kl 16:00 eller när höstmötet har hållits. Radio- och TV-museet i Mastola har ett litet café samt den av Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC underhållna amatörradiostationen OH3R, som är tillgänglig under hela evenemanget. Du kan utforska museets samlingar självständigt eller på en guidad tur. Kvällen före mötet och på lördag hålls en kväll vid den gamla radiostationen. På kvällsfesten kan du förutom bekanta dig med klubbens lokaler och andra deltagare i mötet, även njuta av gott sällskap och ett litet kvällssnack. Du hittar mer information om mötesprogrammet på SRAL:s hemsida.

SRAL:s e-post för egetanrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Under de senaste par åren har det förekommit allvarliga problem i förbundets egetanropstjänst. Många viktiga e-postmeddelanden har gått förlorade, vilket har orsakat frekventa tillförlitlighetsproblem i kommunikationen. Grundorsaken till problemen är det globala förtroendesystem som utvecklats av e-postleverantörerna, som ofta tolkar e-postmeddelanden från små operatörer som t.ex egetanropstjänsten som skräppost och förhindrar att de vidarebefordras.

Webbarbetsgruppen kommer att avsluta SRAL:s e-postadresser för egetanrop lördagen den 2 mars 2024, varefter e-postmeddelanden som skickas till sådana adresser inte längre kommer att vidarebefordras.

E-postadressen för egetanrop är en e-postadress i formatet egetanrop@nullsral.fi (t.ex. OH2ABC@nullsral.fi), som vidarebefordrar e-postmeddelandet till en personlig e-postadress.

För mer information och vad du bör göra ifall du använder egetanropstjänsten, läs på finska här.

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

En ny ”OHFF nybörjarguide” har publicerats på OHFF:s hemsida. Den guidar dig in i buskoperationernas värld från grunden. Den rikt illustrerade guiden finns att läsa på hemsidan eller alternativt laddas ner i PDF-format med cirka 50 sidor.

I guiden får du först lära känna OHFF-gemenskapen och OHFF-objekt, sedan jaga och aktivera buskar och använda webbplatsen wwff.co med statistik och awardansökningar. Slutligen finns det en lista över användbara länkar och en ordlista om ämnet.

Till exempel berättar guiden för buskjagaren som sitter vid sin hemstation vad buskarna är, var man kan hitta buskstationerna och vilken typ av award som finns att få.

För radioamatören på väg ut i naturen berättar den i detalj vilken typ av utrustning som behövs i busken, hur man hittar rätt buske med hjälp av karttjänster och hur aktiveringen genomförs i praktiken.

OH1AA:s och OH1AJ:s gemensamma lillajul den 18 november

OH1AA och OH1AJ kommer att fira lillajul tillsammans i Sommelo den 18.11. från 16:00. Små salta och söta snacks och alkoholfri dryck (OPM) tillgängliga.

Anmälan till Rauski OH1WR eller Birgita OH1YL(ÄT)SRAL.fi senast 15.11.

Kommunikationsövning 24–25 november

Pohjois-Karjalan radiokerho ry. anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 24-25 november med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu.

I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Kursen passar alla vuxna finska medborgare som är intresserade av HF/VHF-radio och radiotrafik.

Vid behov får de som kommer till ledarstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik. Slutligen får du operera i en guidad kommunikationsövning.

Personer med radioamatörexamen kan delta i kursen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 10 november 2023.

Mer information från MPK:s hemsida och Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

Radioamatörkurs i Valkeakoski

Valkeakosken Radioamatöörit ry., OH3AB; anordnar en radioamatörkurs i höst. Kursen startar torsdagen den 23 november. kl 18:00

I kursen studerardeltagarna för elementärklassens radioamatörexamen.

Anmälningar med förfrågningar: Petri Juutilainen, OH3ENK; 040-730 5538 eller oh3annabella(at)gmail.com

Information finns även på OH3AB:s hemsida.

Aktivering av OI#MPK-anrop på självständighetsdagen den 6 december

Radioamatörstationer med OI-prefix (militärradioamatörer) kommer att fira Finlands självständighet onsdagen den 6 december 2023. Du hittar OI-stationerna bland annat på de inhemska banden. Samla så många OI-stationer som möjligt och anhåll om det snygga OI-awardet. Det krävs 10 kontakter med olika OI-stationer (OI-anrop) för att få awardet.

Reglerna för OI-awardet finns på Sissiradistikiltas hemsida

Vi ses på banden!

Marko Päätalo OH2LGW

SRAL OI-föreningens kontaktperson

Du hittar mer information på MPK:s kalenderwebbplats.

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december.

Liitos ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december 2023. På lägret har man möjlighet att köra från en tävlingsstation i toppklass, samt lära känna andra radioungdomar utöver resten av programmet.

Registrera dig nu med bifogat formulär.

Tilläggsinforamtion: nuoriso@nullsral.fi

Tävlings- och DX-nyheter

Av de de internationella tävlingarna står detta veckoslut LZ DX-tävlingen som anordnas av Bulgarian Radio Amateur Association i tur. Tävlingen körs CW och SSB.

På lördagskvällen kan du testa de stigande 160-meterskonditionerna i inte mindre än tre CW-tävlingar anordnade samtidigt: All Austrian 160 Meter Contest, REF 160 Meter Contest och RSGB 1,8 Mhz Contest. Du hittar länkar till tävlingsreglerna i onlineversionen av bulletinen.

Veckans DX-spot är PR0T Trindade & Martim Vaz Island. Landet är nummer 16 på Most Wanted-listan och var senast aktivt 2015. Peditionen är endast aktivi fyra dagar mellan 16-19 november. På banden finns nu många andra intressanta DX-peditioner, som VK9XY, 4W8X och H44WA.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 25 november 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Rantasalmi med anropet OH2BRN.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media