SRAL tukee IARU:n työtä 23cm taajuusalueen säilyttämiseksi

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa: Suomen Radioamatööriliitto on alusta lähtien tukenut ja tukee edelleen Kansainvälistä Radioamatööriunionia IARU:a ja sen työtä 23cm säilyttämiseksi radioamatöörikäytössä. Lisäksi Liitto  tiedotti mahdollisuudesta vaikuttaa lausunnon antamisen mahdollisuudesta radiotaajuusmääräykseen. Lausuntoihin …

Liiton lausunto Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksen luonnoksesta 4 AA /2021M

Määräystyöryhmä tiedottaa Suomen Radioamatööriliitto ry on antanut lausunnon vuoden 2021 radiotaajuusmääräyksen luonnoksesta. Radioamatöörejä koskeva oleellinen muutos on määräysluonnoksessa kerrottu seuraavasti: ”50 Megahertsin kaistalla toteutettu WRC19-muutokset: 50-50,5 MHz muutettu ensisijaiseksi radioamatööriallokaatioksi. …

Tilannepäivitys 23cm radioamatööriliikenteen ja satelliittinavigoinnin CEPT yhteensopivuustutkimuksista

Määräystyöryhmä tiedottaa Tilannepäivitys 23cm radioamatööriliikenteen ja satelliittinavigoinnin CEPT yhteensopivuustutkimuksista CEPT ECC WGSE40 (Space Service compatibility issues) piti kokouksensa 17.-18.9. ja 21.-22.9.2020. Kokous sisällytti taajuusalueen 1240-1300 MHz satellittinavigoinnin ja radioamatööriliikenteen yhteensopivuutta …

Vuoden 2020 ITU:n Radio-ohjesääntö on julkaistu /ITU:s Radioreglemente 2020 har publicerats

Kansainvälisen Televiestintäliiton (International Telecommunication Union) ITU radio-ohjesäännöt helpottavat radiotaajuusspektrin ja geostationaaristen satelliittien kiertoratojen luonnonvarojen tasapuolista saatavuutta ja järkevää käyttöä. Ne myös varmistavat hätä- ja turvallisuustarkoituksiin tarkoitettujen taajuuksien saatavuuden ja auttavat …

Liikenne- ja Viestintäviraston vastaus Suomen radioamatööriliitto ry:n lausuntoon 24.7.2020

Määräystyöryhmä tiedottaa Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) oli tehnyt jäsenmaille ja muille jäsenille taajuustarvekyselyn koskien TV-taajuuksien käyttöä taajuusalueella 470-960 MHz. Kyselyssä pyrittiin selvittämään TV taajuuksien nykyinen käyttö ja tulevat käyttötarpeet Euroopassa, Lähi-Idässä …

SRAL allekirjoitti yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan /SRAL har undertecknat det gemensamma uttalandet mot låsning av programkoden för radioapparatur

Suomen Radioamatööriliitto ry on allekirjoittanut yhteisen julkilausuman radiolaitteiden ohjelmistolukitusta vastaan. Allekirjoittajien joukossa on mm. Saksan sisarliittomme DARC.  EU: n asetus voi estää mukautetun ohjelmiston asentamisen useimpiin radiolaitteisiin, kuten WiFi- reitittimiin, …