Liiton lausunto Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksen luonnoksesta 4 AA /2021M

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa

Suomen Radioamatööriliitto ry on antanut lausunnon vuoden 2021 radiotaajuusmääräyksen luonnoksesta. Radioamatöörejä koskeva oleellinen muutos on määräysluonnoksessa kerrottu seuraavasti:
”50 Megahertsin kaistalla toteutettu WRC19-muutokset: 50-50,5 MHz muutettu ensisijaiseksi radioamatööriallokaatioksi. Lisätty 50-52 MHz-amatöörikaistoille huomautus kentänvoimakkuusrajasta Venäjän federaation rajalla. Poistettu huomautus alueellisesta käyttörajoituksesta Tohmajärven kunnan alueella.”
”Radioamatöörilähettimen aiheuttama sähkökentän voimakkuus Venäjän Federaation ja Suomen välisellä rajalla 10 m korkeudessa ei saa ylittää tasoa +6 dBuV/m yli 10 % ajasta.”
Muutokset perustuvat vuonna 2019 pidetyn Maailman Radiokonferenssin WRC-19 linjauksiin ja vuoden 2020 voimaan tuleen ITU:n radio-ohjesäännön alaviitteisiin 5.166A ja 5.166B. Alaviitteet jouduttiin lisäämään radio-ohjesääntöön WRC-19:ssä Venäjän vaatimuksesta.
Lausunnossaan Liitto esittää, että Liikenne- ja viestintävirasto laatisi tiedotteen, jossa se kertoisi kentänvoimakkuuksien laskentaan näissä tapauksissa sovellettavista standardeista, sekä malliesimerkkejä. Lisäksi Liitto esittää, että tiedotteessa olisi sijaintitiedot vielä Suomen lähialueilla toiminnassa olevista tai kansainvälisten taajuusvarausten alaisista analogisen television lähettimistä Venäjän Federaatiossa tällä taajuusalueella, jotta mahdollisia häiriötilanteita voitaisiin mahdollisimman hyvin ennalta välttää.
Kentänvoimakkuuksien arvioimiseksi on olemassa myös radioamatöörikäyttöön maksuton työkalu VE2DBE:n ”Radio Mobile”, jota voi käyttää suoraan verkkopalveluna tai paikallisesti omalla koneella.
Muut Liiton lausunnossa esiin tuodut asiat koskevat 160m toissijaisen kaistan korotetun tehon lupien saantimahdollisuutta taajuuskaistalle 1850 – 2000 kHz, muistutusta taajuusvälillä 1240-1300 MHz edelleen voimassa olevasta radio-ohjesäännön toissijaisesta radioamatööriallokaatiosta ja asian kansainvälisistä linjauksista ja tutkimuksesta suhteessa kotimaisiin linjauksiin, sekä uuden taajuusvälin 2300 – 2320 MHz ”Private LTE” allokoinnin tuomista mahdollisuuksista radioamatööritoiminnan puitteissa opiskella käytännössä mikroaaltojen piiritekniikkaa, ohjelmistoja ja radioaaltojen etenemistä matkaviestinten käyttämillä taajuusalueilla.
Liiton lausuntoteksti:
Lausuntoteksti
Lausuntopyyntö ja Liiton lausunto lausuntopalvelussa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=01ebeda6-07e0-4799-b001-091cca1a541a
ITU radio-ohjesääntö:
https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/PDF—EN—Radio-Regulations-2020.zip
Radio Mobile kentänvoimakkuuksien laskentaohjelma:
http://www.ve2dbe.com/english1.html

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media