Kutsu Liiton sääntömääräiseen syyskokoukseen 14.11.2020 Riihimäellä /Kallelse till förbundets stadgeenliga höstmöte i Riihimäki 14.11.2020

Tervetuloa kokoukseen!
Suomen Radioamatööriliiton syyskokous pidetään marraskuussa. /Finlands Radioamatörförbunds höstmöte hålls i november.

Kokouksesta järjestetään livestriimaus. Tapahtumia voi seurata osoitteessa
https://www.youtube.com/channel/UCCAEO_xvnANtM9ig0n7t0Jg/.
Suomen Radioamatööriliitto ry. kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 14.11.2020 klo 16:00 alkaen Riihimäellä Eteläisen koulun tiloissa. Kokouspaikan osoite on Lopentie 11, Riihimäki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, koronaviruspandemian johdosta perutun kevätkokouksen asialistalle kuuluvat sääntömääräiset asiat sekä määräaikaan mennessä toimitetut, sääntöjen mukaiset jäsenten aloitteet.
Kokousmateriaaleihin voi tutustua viimeistään 14 vrk ennen kokousta liiton verkkosivuilla https://sral.fi/syyskokous2020/. Kokouksen suuren asiamäärän vuoksi on erittäin suositeltavaa että jäsenet tutustuvat materiaaleihin etukäteen.
Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa kokouspaikalla klo 15:00.
Kokouksessa on äänioikeus niillä Liiton jäsenillä, jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan. Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan liiton luottamushenkilöiden vaaleissa sähköisessä ennakkoäänestyksessä, hän voi antaa äänensä vaaleissa kokouspaikalla. Äänestys on avoinna klo 13.30-15.30.
Tervetuloa!
Suomen Radioamatööriliitto ry:n hallitus ja henkilökunta


Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördag 14.11.2020 kl. 16:00 i Riihimäki i Eteläinen koulus utrymmen. Mötesplatsens adress är Lopentie 11, Riihimäki. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden, de stadgeenliga ärenden som hör till det pga. coronavirusepidemin inställda vårmötet, samt medlemsmotioner som inlämnats inom stadgad tid.
Man kan bekanta sig med möteshandlingarna senast 14 dygn före mötet på förbundets webbplats https://sral.fi/syyskokous2020/. På grund av den stora mängden ärenden är det mycket önskvärt att medlemmarna bekantar sig med materialet på förhand.
Anmälan till mötet börjar på mötesplatsen kl. 15:00.
Vid mötet har de medlemmar i förbundet rösträtt som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet. Ifall en medlem inte har använt sin rösträtt i valet av förtroendvalda inom förbundet i den elektroniska förhandsröstningen kan hen avge sin röst på mötesplatsen. Röstningen är öppen kl. 13.30-15.30.
Välkommen!
Styrelsen och personalen vid Finlands Radioamatörförbund rf.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media