IEC:n ajoneuvojen langattoman latauksen normiesitys CIS/B/737/CDV radiohäiriöistä kaatui kansainvälisessä äänestyksessä

IEC CISPR normiesitys CIS/B/737/CDV ajoneuvojen langattoman latauksen radiohäiriöistä kaatui 15.5.2020 päättyneessä kansainvälisessä äänestyksessä. Normiesityksen puolesta äänesti 9 maata ja vastaan äänesti 15 maata. Standardi oli kehitetty laitteistovalmistajien huomattavassa paineessa, ja …

Uusi radiotaajuusmääräys on tullut voimaan /Den nya radiofrekvensföreskriften har trätt i kraft

Muutokset radioamatööriliikenteen osalta: Poistettu taajuusalueen 1240-1300 MHz amatööriallokaatiot Lisätty kaksi 12,5 kHz toistinasemien duplex-taajuusparia 144,9750/145,5750 MHz ja 144,9875/145,5875 MHz Taajuustaulukon sarakkeessa radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia on seuraava 23 …

Työskentely 1296 MHz taajuusalueella tulee jatkossa vaatimaan erillisen lähetysluvan /Att sända på frekvensområdet 1296 MHz kommer i fortsättningen kräva särskilt tillstånd

Määräystyöryhmä tiedottaa: Heti, kun Traficomin uusi radiotaajuusmääräys astuu voimaan, päättyy suomalaisten radioamatöörien työskentely 1296 MHz taajuusalueella. Toistaiseksi työskentely jatkuu samoin ehdoin kun tähänkin saakka. Radiotaajuusmääräyksen odotetaan tulevan voimaan tämän kevään …