IEC:n ajoneuvojen langattoman latauksen normiesitys CIS/B/737/CDV radiohäiriöistä kaatui kansainvälisessä äänestyksessä

Aalto.
IEC CISPR normiesitys CIS/B/737/CDV ajoneuvojen langattoman latauksen radiohäiriöistä kaatui 15.5.2020 päättyneessä kansainvälisessä äänestyksessä. Normiesityksen puolesta äänesti 9 maata ja vastaan äänesti 15 maata. Standardi oli kehitetty laitteistovalmistajien huomattavassa paineessa, ja IARU:n mielestä se oli puutteellinen monilla alueilla. Se ei asettanut riittäviä päästörajoja, jotka olisivat suojanneet radioliikennettä, ottaen huomioon korkean käyttöasteen, suuren tehon ja laajan WPT (EV) -järjestelmien ennakoidun yleisen käyttöönoton. Erityisesti lataussignaalin harmoniset komponentit olisivat aiheuttaneet vakavaa haittaa laajasti radiotaajuuksille.
IEC on maailmanlaajuinen standardointijärjestö ja sen radiohäiriökomitea CISPR on jo hyvän aikaa työskennellyt päästörajojen määrittämiseksi langattomalle ajoneuvojen lataukselle. Suomessa tätä komiteaa edustaa SESKO:n alla toimiva kansallinen radiohäiriökomitea SK CISPR. Suomen Radioamatööriliitto on ollut mukana myös tämän kansallisen komitean toiminnassa jäsenenä vuodesta 2015 lähtien, jotta meidän käyttämiemme taajuuksien mahdollisimman puhtaana pysyminen tulisi otettua huomioon. SRAL esitteli normiesityksen puutteet SESKO SK CISPR komitean kokouksessa 18.3.2020, joka päätti monen muun maan ohella äänestää normiesityksen hylkäämiseksi.
Kansainvälinen Radioamatööriunioni IARU on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja sen Region 1 radiohäiriökomitea C7 on tiiviisti seurannut normin kehitystä. Suomen Radioamatööriliitto on myös aktiivisesti mukana tässä IARU:n radiohäiriökomiteassa. Lopputulemana oli, että normiesitys ei suojaisi riittävästi meille tärkeitä taajuuksia. Siksi kevään 2020 aikana tiedotettiin kansallisia radioamatöörien jäsenliittoja, jotta ne pyrkisivät kertomaan kansallisille IEC CISPR komiteoille normiesityksen riittämättömyydestä suojata radioliikennettä, ja siten vaikuttamaan normiesityksen hylkäämiseksi.
Liite:
IARU R1:n kirje 22.2.2020 jäsenliitoille ajoneuvojen langattoman latauksen radiohäiriöiden normista
Letter to Region 1 MS re CISPR 737CDV Feb 2020

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media