CEPT-ECC WG-SE40 kokous ja 23cm radioamatööriliikenne

Aalto.
Määräystyöryhmä tiedottaa
CEPT ECC WG-SE40 piti 69. kokouksensa 23.-25.6.2020, ja siihen osallistui 69 rekisteröitynyttä osallistujaa 14 hallinnosta, ECO:sta, EU:sta (JRC) ja teollisuudesta/toimijoista. Euroopan maiden posti- ja telehallintojen yhteenliittymän (CEPT) alatyöryhmä WG -SE-40 käsittelee avaruusradioliikenteen yhteensopivuusasioita. Työryhmä valmistelee CEPT-ECC-dokumenttia niistä teknisistä ehdoista, joilla radioamatööriliikenne ja satelliittiperusteinen radionavigointiliikenne olisivat mahdollisia yhteisellä taajuusalueella 1240–1300 MHz. Kansainvälinen Radioamatööriunioni IARU on vahvasti mukana vaikuttamassa jäsenliittojensa tuella (Suomessa SRAL) tällä foorumilla.
Tärkeimmät tulokset radioamatöörien ja navigointisatelliittien yhteensopivuudesta on esitetty seuraavassa: Yhteensopivuus RNSS:n ja amatööripalvelun välillä – 1240–1300 MHz (SE40_39) ECC-raporttiin saatiin useita kontribuutioita, jotka koskivat satelliittinavigointipalvelun ja amatööripalvelun rinnakkaiseloa taajuuskaistalla 1240–1300 MHz. Kontribuutiot sisällytettiin tuoreimpaan ECC-raporttiluonnokseen. CPG-järjestelyt WRC-23: n valmistamiseksi AI9.1 -kohdan b) kohdalla merkittiin tiedoksi.
Tähän asti keskustelun painopisteessä on ollut GALILEO-järjestelmän ja radioamatööriliikenteen yhteensopivuus. Merkittävimpänä uutena asiana Venäjä toi mukaan keskusteluun oman GLONASS-järjestelmänsä.
Tuorein raporttiluonnos on jaossa CEPT-ECC sivustolla:
https://www.cept.org/Documents/se-40/59622/se40-20-56a3_draft-report-amateur-vs-rnss

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media