Lausunto 440-960 MHz taajuustarpeista

Aalto.
Määräystyöryhmä tiedottaa:
Suomen Radioamatööriliitto ry:n lausunto Liikenne- ja viestintävirastonvastausluonnoksesta ITU-R WP6A -ryhmän TV-verkkojen taajuustarvekyselyyn
Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) on tehnyt jäsenmaille ja muille jäsenille taajuustarvekyselyn koskien TV-taajuuksien käyttöä taajuusalueella 470-960 MHz. Kyselyssä pyritään selvittämään TV taajuuksien nykyinen käyttö ja tulevat käyttötarpeet Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa (ns. ITU Region 11). Kysely liittyy vuoden 2023 maailman radioviestinkonferenssin (WRC-23) asialistankohdan 1.5 (AI1.5) valmisteluun. Liikenne- ja viestintävirasto on valmistellut vastausluonnoksen ITU-R WP6A -ryhmälle yhdessä kansallisen WRC-23 teknisen työryhmän AI1.5 alatyöryhmään ilmoittautuneiden tahojen kanssa. Vastausluonnokseen pyydettiin kommentteja ja näkemyksiä 24.7.2020 mennessä.
Lausuntoon voi tutustua tästä linkistä:
sral_lausunto_240720

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media