Uusi radiotaajuusmääräys on tullut voimaan /Den nya radiofrekvensföreskriften har trätt i kraft

Aalto.
Muutokset radioamatööriliikenteen osalta:

  • Poistettu taajuusalueen 1240-1300 MHz amatööriallokaatiot
  • Lisätty kaksi 12,5 kHz toistinasemien duplex-taajuusparia 144,9750/145,5750 MHz ja 144,9875/145,5875 MHz

Taajuustaulukon sarakkeessa radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia on seuraava 23 cm taajuusaluetta koskeva merkintä: ”Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 – 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi, kunnes Galileo-järjestelmä
on laajamittaisessa käytössä.”
Uusi radiotaajuusmääräys oheisdokumentteineen löytyy osoitteesta:
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/45948


Förändringar för amatörradiotrafikens del:

  • Amatörradioallokeringen på frekvensbandet 1240-1300 MHz har annullerats
  • Tillfogats två duplex-frekvenspar om 12,5 kHz för repeaterstationer: 144,9750/145,5750 MHz och 144,9875/145,5875 MHz

I frekvenstabellens kolumn gällande villkor och anmärkningar för radiogränssnittets användning finns följande anmärkning beträffande frekvensområdet 23 cm: ”Även amatörradiotrafik på frekvensområdet 1240 – 1300 MHz. Tillstånden beviljas fallspecifikt och för viss tid tills Galileo-systemet är i omfattande användning.”
Den nya radiofrekvensföreskriften och tilläggsdokument finns på adressen:
https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/480001/45948

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media