Vuoden 2020 ITU:n Radio-ohjesääntö on julkaistu /ITU:s Radioreglemente 2020 har publicerats

Aalto.
Kansainvälisen Televiestintäliiton (International Telecommunication Union) ITU radio-ohjesäännöt helpottavat radiotaajuusspektrin ja geostationaaristen satelliittien kiertoratojen luonnonvarojen tasapuolista saatavuutta ja järkevää käyttöä. Ne myös varmistavat hätä- ja turvallisuustarkoituksiin tarkoitettujen taajuuksien saatavuuden ja auttavat ehkäisemään ja ratkaisemaan haitallisia häiriöitä eri hallintojen radiopalvelujen välillä. Lisäksi määräykset helpottavat kaikkien radioviestintäpalvelujen tehokasta ja toimivaa toimintaa ja säätelevät tarvittaessa radioviestintätekniikan uusia sovelluksia.
Radio-ohjesäännöt ovat kansainvälinen perusta myös radioamatöörien käytettävissä oleville taajuuksille.

Nyt julkaistu Radio-ohjesääntö sisältää vuonna 2019 pidetyn Kansainvälisen Radiokonferenssin tekemät muutokset.
Englanninkielinen neliosainen teos on ladattavissa maksutta ITU:n verkkosivuilta alla olevasta osoitteesta. Muut kieliversiot ja maksullisten paperiversioiden tilausohjeet löytyvät seuraamalla linkkiketjua ITU:n verkkosivujen etusivulta lähtien.
https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/PDF—EN—Radio-Regulations-2020.zip


Internationella teleunionen ITU:s radioreglemente underlättar en jämlik tillgång till och en förnuftig användning av radiofrekvensspektret och de geostationära satelliternas omloppsbanor. De säkrar även tillgången till nöd- och säkerhetsfrekvenser samt hjälper till att förhindra och lösa skadliga störningar mellan olika förvaltningars radiotjänster. Därtill underlättar bestämmelserna en effektiv och fungerande användning av alla radiokommunikationstjänster samt reglerar vid behov nya applikationer inom radiokommunikationstekniken.
Radioreglementet utgör också den internationella grunden för de frekvenser radioamatörerna använder.
I det nu publicerade Radioreglementet ingår de förändringar som Internationella Radiokonferensen fastställde år 2019.
Den fyrdelade engelskspråkiga publikationen kan laddas ner gratis från ITU:s webbplats på nedan nämnda adress. De andra språkversionerna och beställningsanvisningarna för de avgiftsbelagda tryckta versionerna hittas genom att följa länkarna på webbplatsens första sida.
https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/PDF—EN—Radio-Regulations-2020.zip
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media