SRAL tukee IARU:n työtä 23cm taajuusalueen säilyttämiseksi

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa:

Suomen Radioamatööriliitto on alusta lähtien tukenut ja tukee edelleen Kansainvälistä Radioamatööriunionia IARU:a ja sen työtä 23cm säilyttämiseksi radioamatöörikäytössä. Lisäksi Liitto  tiedotti mahdollisuudesta vaikuttaa lausunnon antamisen mahdollisuudesta radiotaajuusmääräykseen. Lausuntoihin osallistui lukuisia yksityisiä ja yhteisöjäseniämme. Siitä suuret kiitokset kaikille lausunnon antajille.
Virallinen 23cm radioamatööriallokaatio poistui Suomen radiotaajuusmääräyksestä, mutta radioamatööriliikenne on ollut toistaiseksi vielä  mahdollista erityisellä radioluvalla. Traficom on
ilmoittanut, että luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi, kunnes Galileo-järjestelmä on laajamittaisessa käytössä.

CEPT:ssä on parhaillaan menossa tarkastelu millä ehdoilla radioamatööriliikenne voisi jatkua tällä taajuusalueella. Samoin asiaa tarkastellaan tulevassa WRC-23 konferenssissa. Liitto pitää näitä työskentelymuotoja ehdottomasti prioriteetiltään tärkeimpinä ja 23cm taajuusalueen säilymistä ajatellen radioamatöörikäytössä. Nämä foorumit eivät kuitenkaan välttämättä sido valtioita noudattamaan päätöksiä kokonaisuudessaan.

Loka-marraskuun vaihteessa Traficom pyysi esityksiä uusista käyttötavoista ylemmälle  VHF-kaistalle, joka on maassamme vapautunut TV-käytöstä. SRAL esitti 220-225 MHz kotimaista radioamatööriallokaatiota region 2 mukaisesti. Yhtenä monista perusteluista oli ATV-käyttö, koska 1,2 GHz alueella ATV-toistimien käyttö ei enää ole ollut mahdollista maassamme. On äärimmäisen tärkeätä, että emme jättäydy yhden kortin varaan, ja vain lyhyeksi hetkeksi avautuneisiin tilaisuuksiin tulee ehdottomasti tarttua. Se on harrasteemme turvaamista tulevaisuuteen.

Lisätietoja:
https://www.sral.fi/2020/12/01/liiton-lausunto-vapautuvan-taajuusaleen-174-230-mhz-kayttotarpeista/

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media