Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin arviointi valmis

Tutkimuksen päätavoitteena oli sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin arviointi Euroopan komission toimesta. Tutkimuksessa arvioitiin viittä keskeistä arviointikriteeriä, jotka olivat direktiivin vaikutukset, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus, johdonmukaisuus ja EU:n tuoma lisäarvo.

Direktiiviä ei oltu arvioitu aiemmin. Lähes 30 vuoden jälkeen ilman suuria muutoksia oli ajanmukaista pohtia, missä määrin direktiivi kokonaisuudessaan – ja erityisesti olennaisten vaatimusten suhteen – on saavuttanut tavoitteensa.

Edellä mainitun viiden keskeisen arviointikriteerin lisäksi yhtenä kokonaisvaltaisena merkityksellisyyteen liittyvänä kysymyksenä oli pohtia, onko direktiivi yhä tarkoituksenmukainen.

https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/45cfa024-1440-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en

Tutkimuksessa suoritettiin avoin laaja julkinen kuuleminen, josta Liitto tiedotti suomalaisia radioamatöörejä alkuvuodesta: 

https://www.sral.fi/2021/01/25/eun-avoin-julkinen-kuuleminen-sahkomagneettista-yhteensopivuutta-koskevasta-direktiivista-emc-direktiivi/

Radioamatöörit ja radioamatööriyhteisöt Suomesta ja ympäri Eurooppaa osallistuivat vahvasti kyselyyn, jonka johdosta ”amateur” sana mainitaan raportissa lähes 250 kertaa. Tämä oli osoitus kansainvälisen yhteistyön tärkeydestä omaan toimintaympäristöömme vaikuttamisessa.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media