Maailman Radiokonferenssin WRC-23 Suomen kansallisen teknisen valmistelutyöryhmän neljäs verkkokokous 24.11.2021

Kokouksessa käytiin tuttuun tapaan läpi tulevan konferenssin asialistan kohdat ja niissä tapahtuvan valmistelun päälinjat. Monen asialistan osalta työt ovat edistyneet hitaammin kuin odotettu, syynä lähinnä etäkokoukset, joissa työaika on lyhyempi kuin normaaleissa kokouksissa. 

Kokouksessa esille tulleet radioamatöörejä kiinnostavat asialistan kohdat:

Asialistan kohta 1.2 (IMT centimetre bands) 

Tässä asialistan kohdassa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa lisätaajuuksia mobiiliverkon järjestelmälle ja tutkittavasta taajuuskaistasta riippuen siirtyvälle liikenteelle. SRAL:n edustaja tiedusteli radioamatööriallokaation kohtalosta mahdollisen 10-10,5 GHz IMT-käytön Region 2 alueella (Amerikat ja Grönlanti) seurauksena. Tähän ei ollut suoraa vastausta, mutta kokouksen jälkeen selvisi, että taajuusalueella on toissijainen amatööriallokaatio eikä siihen olla tekemässä muutoksia. Se miten IMT-käyttö siihen vaikuttaa on toinen asia. Kaistalla on myös jo ensisijainen mobiiliallokaatio eli amatöörikäytöllä ei ole muutoinkaan suojausta.

Asialistan kohta 9.1b: GNSS- ja amatöörikäyttö taajuuskaistalla 1 240-1 300 MHz.

Tässä asiakohdassa tarkastellaan erilaisia järjestelmiä ja sovellutuksia, joita käytetään radioamatööri- ja radioamatöörisatelliittiliikenteessä. Lisäksi tutkitaan mahdolliset tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, joilla taataan radionavigointisatelliittiliikenteen vastaanottimien suojaaminen ilman, että harkitaan radioamatööriallokaatioiden poistamista radio-ohjesäännöstä.

Italiassa oli tehty kesällä yhteensopivuusmittauksia eikä Traficomin mukaan yhteensopivuutta näiden järjestelmien välillä juuri ollut. Suomessa on sallittu amatöörikäyttö tällä hetkellä erillisillä radioluvilla. SRAL:n edustaja korosti, että Suomessa ei ole tullut häiriöilmoituksia olemassa olevan GNSS:n häiriintymisestä kapeakaistaisesta amatöörikäytöstä. Traficomin mukaan Galileo järjestelmä on kuitenkin vasta tulossa kyseisellä kaistalla laajamittaiseen käyttöön.

CEPT SE 40 ryhmässä valmistellaan CEPT-raporttia RNSS:n ja amatööriliikenteen yhteensopivuudesta ja CEPT valmistelee myös erillisen ECC:n päätöksen tekemistä asiasta. ITU:n WP 5A:ssa kootaan tietoja amatöörijärjestelmistä sekä valmistellaan CPM-tekstiä. ITU WP 4C:ssa on valmisteilla yhteensopivuusraportti RNSS:n ja amatööriliikenteen yhteensopivuudesta.

CEPT ECC SE 40 (Space Service compatibility issues) työryhmän raporttiluonnos 22.9.2021:

https://cept.org/Documents/se-40/66430/se40-21-035_annex-9_wd_draft-ecc-report-rnss-amateurs_final

IARU Region 1 esityksiä raporttiin CEPT ECC SE 40 seuraavaan kokoukseen 7-10.12.2021:

https://cept.org/Documents/se-40/67629/se40-21-045_proposals-for-wi_39-report

Asialistan kohta 1.12: Toissijainen kaukokartoitus 40-50 MHz taajuusalueella.

Tässä asialistan kohdassa tutkitaan mahdollisuutta uuden toissijaisen aktiivisen maankuvauksen allokaatiolle taajuusalueella 40–50 MHz ja tähän liittyviä käyttöehtoja. Edellisellä tutkimuskaudella ITU:ssa on jo määritelty tyypillisen maankuvauslaitteen parametrit ja tehty alustavat yhteensopivuustutkimukset olemassa olevien liikennelajien kanssa.

Tämä käyttö tapahtuisi varsin harvoin ja olisi sijoittunut pääosin asumattomille alueille maapallolla. Asiakohdassa mielenkiintoista on se, että satelliitit keräisivät dataa, jonka perusteella voisi olla mahdollista tehdä päätelmiä ilmastonmuutoksen kehittymisestä. Radioamatöörit ovat huolissaan viereisen taajuuskaistan 50-54 MHz amatöörikäytön edellytyksistä. Traficomin mukaan uuden toissijaisen kaukokartoituksen ei pitäisi olla suuri huoli amatöörikäytölle.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media