Toiminta Uutiset

Uusi Radiotaajuusmääräys on tullut voimaan /Ny Radiofrekvensföreskrift trätt i kraft

Aalto.

Määräys koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö.

Radiotaajuusmääräykseen 4 tehdyt muutokset 24.4.2020 jälkeen radioamatööriliikenteen osalta:
– 50 Megahertsin kaistalla toteutettu WRC19-muutokset: 50-50,5 MHz muutettu ensisijaiseksi radioamatööriallokaatioksi.
– Lisätty 50-52 MHz-amatöörikaistoille huomautus kentänvoimakkuusrajasta Venäjän federaation rajalla.
– Poistettu huomautus alueellisesta käyttörajoituksesta Tohmajärven kunnan alueella.

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/2021/46614


Föreskriften gäller användningen av radiofrekvenser. Avsikten är att trygga en jämbördig tillgång till radiofrekvenser samt en effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning.

Ändringar i Radiofrekvensföreskrift 4 efter 24.4.2020 för amatörradiotrafikens del:

  • På 50 MHz området har WRC19-förändringarna implicerats: 50-50,5 MHz har ändrats till primär allokering för amatörradio.
  • Lagts till en anmärkning för 50-52 MHz om gränsvärde för fältstyrkan vid gränsen till Ryska federationen.
  • Strukits anmärkning om regional användningsbegränsning inom Tohmajärvi kommuns område.

https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/2021/46614 (välj svenskspråkig version av pdf-filen)