Granskningen av DXCC-kort fortsätter i Finland

SRAL rf tackar John Ahlbom, OH5NZ, för ett långvarigt, värdefullt och krävande arbete som granskare av DXCC-kort. ARRL har nu utnämnt Pertti Turunen, OG2M, till ny granskare av DXCC-kort i Finland efter rekommendationer av SRAL och OHDXF.