Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 11/2021, 20.3.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 21.3 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Inkvartering till Förbundets sommarläger kan bokas nu *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarna bes om förslag till mottagare av premier *
* SRAL100 meddelanden *
* Tidningen Radioamatööri utkommer nästa vecka *
* Juninumret av tidningen Radioamatööri har antenntema *
* Kansliet meddelar *
* Kontroll av DXCC-kort fortsätter i Finland *
* Silent key *
* OH2AP ordnar en kurs för elementär klass på distans *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Inkvartering till Förbundets sommarläger kan bokas nu *
Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas av Riihimäen Kolmoset, OH3AD från torsdag till söndag 15-18.7.2021 i Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela. Sommarlägerprogrammet kommer att innehålla presentationer, lopptorg, umgänge samt SRAL:s OT-träff genom inbjudan och en festsupé samt mycket mera. I samband med lägret hålls även Förbundets vårmöte. Förfrågningar om lägret sänds till adressen OH3AD är outlook punkt com.
Den OT-träff som ordnas på lägret genom inbjudan är riktad till alla som varit förbundets medlemmar i 50 år och i fråga om detta ordnas ännu separat anmälan.
Inkvarteringen kan bokas från den anmälnings- och bokningsblankett som finns på Eerikkiläs webbsidor. Om de olika inkvarteringsmöjligheterna kan du läsa mer på adressen eerikkila.fi. De reservationer som gjorts kan vid behov avbokas i fråga om Eerikkiläs tjänster utan avgift 30 dagar före det bokade evenemanget sker.
OBS! Anmälan till lägret ska göras med bokningsblanketten, trots att man enbart skulle delta i sommarlägerevenemanget och inte övernatta på plats. Detta är viktigt för att arrangören ska kunna bereda sig på en korrekt besökar- och måltidsmängd. Anmälningstiden går ut 31.5.
Mer information om lägret hittas på förbundets webbsidor.
Välkomna för att trivas bland radioamatörbefolkningen, önskar styrelsen för OH3AD!
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet bes sändas in till Förbundets styrelse jämte motiveringar och underkskrifter senast t.o.m. 18.5.2021 eller 2 månader före det vårmöte som ordnas under sommarlägret. Petitionen ska undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL ry, styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.
* Medlemmarna bes om förslag till mottagare av premier *
Förslag om mottagare till premier bes sändas till Förbundets styrelse t.o.m. 18.5. Som förslag räcker en kort motivering med personens meriter. Premieförslagen sänds till adressen toimisto ät sral punkt fi eller alternativt per post.
Mer information om premierna finns på förbundets webbsidor.
* SRAL100 meddelanden *
Jubileumsårets fotoutställningar finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.  Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden. Välkommen att bekanta dig med utställningarna!
Förbundets specialanrop OH100SRAL står hela jubileumsåret 2021 till förfogande åt förbundets medlemmar och medlemsklubbar. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna. OBS! Bland alla som aktiverat jubileumsanropet kommer det att lottas ut priser från förbundets tillbehörsförsäljning.
Enligt uppgift lanseras ITE-utställningen där egenbyggda radioamatörapparater från radioamatörer visas upp 20.4 på Tekniska museet i Helsingfors.
* Tidningen Radioamatööri utkommer nästa vecka *
Nästa nummer av tidningen Radioamatööri ges ut nästa vecka. Med finns bl.a. den nya spalten ”Detta QSO stannade i minnet”.
Tidningen Radioamatööri strävar till att i varje nummer i år publicera artiklar som berör jubileumsårstemat. Kom alltså med och skriv! Temat kan beröra en person, en händelse, något ärende eller någon milstolpe eller vändpunkt i Förbundets historia. Mer information fås från redaktionen, ra-lehti ät sral.fi.
* Juninumret av tidningen Radioamatööri har antenntema *
Sommaren är en bra tid för att bygga antenner. För att antenntesterna skulle ha färska idéer, bes nu artiklar och fotografier med antenntema till tidningen Radioamatööri. Materialet bes sändas t.o.m. 25.5 till adressen ra-lehti ät sral.fi eller per post till kansliet.
* Kansliet meddelar *
På grund av den förvärrade coronasituationen i huvudstadsregionen kommer förbundets kansli att vara öppet endast enligt särskild överenskommelse under tiden 1.3. – 31.3. Om du har äende till basliet, ta kontakt per e-post toimisto ät sral.fi eller per telefon 09 562 5973.
* Kontroll av DXCC-kort fortsätter i Finland *
SRAL ry tackar John Ahlbom, OH5NZ, för långvarigt, värdefullt och krävande kontrollarbete av DXCC-kort. ARRL har nu utnämnt Pertti Turunen, OG2M, som ny kontrollant av DXCC-kort i Finland. Pertti är en känd DX:er och rekommenderades av SRAL samt OHDXF.
* Silent key *
Förbundets kansli har nått av budet att vår amatörbroder Kalevi Häkkinen, OH6RJ, lämnat oss. Vi hedrar Kalevis minne med en stunds tystnad.
* OH2AP ordnar en kurs för elementär klass på distans *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP ordnar en smågruppsdistanskurs som bereder till elementär klass radioamatörexamen. Kursen hålls under våren 2021. Mer information på klubbens webbsidor oh2ap.fi.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas BARTG HF RTTY och Russian DX Contest.
Nästa veckas tisdag tävlas 2,3 GHz +up.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 28 mars klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko och Vilma Törö, OH2VT.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media