Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 12/2021, 27.3.2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 28.3 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM
INNEHÅLL
* Inkvartering till Förbundets sommarläger kan bokas nu *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarna bes om förslag till mottagare av premier *
* SRAL100 meddelanden *
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
* Juninumret av tidningen Radioamatööri har antenntema *
* Kansliet meddelar *
* Finlands yngsta radioamatör OH6CER – Topias *
* OH100SRAL specialanropet QRV idag *
* OH100SRAL QRV under påsken *
* OH2AP ordnar en kurs för elementär klass på distans *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Inkvartering till Förbundets sommarläger kan bokas nu *
Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas av Riihimäen Kolmoset, OH3AD från torsdag till söndag 15-18.7.2021 i Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela. Sommarlägerprogrammet kommer att innehålla presentationer, lopptorg, umgänge samt SRAL:s OT-träff genom inbjudan och en festsupé samt mycket mera. I samband med lägret hålls även Förbundets vårmöte. Förfrågningar om lägret sänds till adressen OH3AD är outlook punkt com.
Den OT-träff som ordnas på lägret genom inbjudan är riktad till alla som varit förbundets medlemmar i 50 år och i fråga om detta ordnas ännu separat anmälan.
Inkvarteringen kan bokas från den anmälnings- och bokningsblankett som finns på Eerikkiläs webbsidor. Om de olika inkvarteringsmöjligheterna kan du läsa mer på adressen eerikkila.fi. De reservationer som gjorts kan vid behov avbokas i fråga om Eerikkiläs tjänster utan avgift 30 dagar före det bokade evenemanget sker.
OBS! Anmälan till lägret ska göras med bokningsblanketten, trots att man enbart skulle delta i sommarlägerevenemanget och inte övernatta på plats. Detta är viktigt för att arrangören ska kunna bereda sig på en korrekt besökar- och måltidsmängd. Anmälningstiden går ut 31.5.
Mer information om lägret hittas på förbundets webbsidor.
Välkomna för att trivas bland radioamatörbefolkningen, önskar styrelsen för OH3AD!
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet bes sändas in till Förbundets styrelse jämte motiveringar och underkskrifter senast t.o.m. 18.5.2021 eller 2 månader före det vårmöte som ordnas under sommarlägret. Petitionen ska undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL ry, styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.
* Medlemmarna bes om förslag till mottagare av premier *
Förslag om mottagare till premier bes sändas till Förbundets styrelse t.o.m. 18.5. Som förslag räcker en kort motivering med personens meriter. Premieförslagen sänds till adressen toimisto ät sral punkt fi eller alternativt per post.
Mer information om premierna finns på förbundets webbsidor.
* SRAL100 meddelanden *
Jubileumsårets fotoutställningar finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.  Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden. Välkommen att bekanta dig med utställningarna!
Förbundets specialanrop OH100SRAL står hela jubileumsåret 2021 till förfogande åt förbundets medlemmar och medlemsklubbar. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna. OBS! Bland alla som aktiverat jubileumsanropet kommer det att lottas ut priser från förbundets tillbehörsförsäljning.
Enligt uppgift lanseras ITE-utställningen där egenbyggda radioamatörapparater från radioamatörer visas upp 20.4 på Tekniska museet i Helsingfors.
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
Är er klubb intresserad att delta i Finlands Radioamatörförbunds kampanj, där klubbarna runtom i Finland presenteras under firandet av jubileumsåret?
Under april-maj kommer klubbarnas verksamhet att presenteras i Förbundets sociala medier (Instagram, Facebook, YouTube) och på webbsidorna kommer man att presentera klubbarnas verksamhet. Postningarna kommer att beskriva varje klubbs verksamhet på det sätt som önskas. Postningarna kan alltså inkludera bilder, video och/eller text. Det finns även möjlighet att skriva korta artiklar om verksamheten på förbundets webbsidor och i tidningen Radioamatööri.
Detta är ett bra tillfälle för er klubb att få synlighet och sporra alla intresserade med att delta i verksamheterna vid er klubb.
Ta kontakt, ifall deltagande intresserar! Ert intresse kan ni meddela till adressen vilma ät sral punkt fi. Vilma hjälper även till vid planeringen och förverkligandet av postningarna.
* Juninumret av tidningen Radioamatööri har antenntema *
Sommaren är en bra tid för att bygga antenner. För att antenntesterna skulle ha färska idéer, bes nu artiklar och fotografier med antenntema till tidningen Radioamatööri. Materialet bes sändas t.o.m. 25.5 till adressen ra-lehti ät sral.fi eller per post till kansliet.
* Kansliet meddelar *
På grund av den förvärrade coronasituationen i huvudstadsregionen kommer förbundets kansli att vara öppet endast enligt särskild överenskommelse under tiden 1.3. – 31.3. Om du har äende till basliet, ta kontakt per e-post toimisto ät sral.fi eller per telefon 09 562 5973.
* Finlands yngsta radioamatör OH6CER – Topias *
Topias Keltto, OH6CER, går på fjärde årskursen i grundskolan och är i denna stund Finlands yngsta radioamatör. Topias fick sitt radioamatörtillstånd 25 februari 2021. Topias är 10 år och hem-QTH är Malkamäenkylä i Seinäjoki (tidigare Ylistaro).
Goda utgångspunkter har för utförande av radioamatörtillstånd har givits av pappa Markku, OH6MMC. Topias har aktivt varit QRV på VJF och även på HF-banden på SSB och hållit kontakt med flera länder. Engelskan löper smidigt för fjärdeklassisten. Topias webbsidor hittas från QRZ.com tjänsten. Topias är medlem i klubben OH6AC.
Gratulationer till 10 åriga Topias för utförande av radioamatörtillstånd!
* OH100SRAL specialanropet QRV idag *
Med anropet OH100SRAL deltas detta veckoslut i WW WPX SSB tävlingen. Efter finskspråkiga bulletinen tar OH100SRAL emot finländare på bulletinfrekvensen. Kom och kvittera jubileumsårets specialanrop på 80 m SSB!
* OH100SRAL QRV under påsk *
Anne, OH2YL och Jaana, OH6AX aktiverar turvis anropet OH100SRAL under påsken 2-4.4.2021. Enligt bekant schema alla HF-band på CW och SSB.
Kom med i påskens hetaste aktivitet och samtidigt deltar du i utlottningen av tre SRAL 100 jubileumsmuggar. Ju fler QSO:n, desto större chans att vinna priser. Utlottningen sker under förbundets sommarläger.
Vi träffas på banden under trevligt påskfirande!
* OH2AP ordnar en kurs för elementär klass på distans *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP ordnar en smågruppsdistanskurs som bereder till elementär klass radioamatörexamen. Kursen hålls under våren 2021. Mer information på klubbens webbsidor oh2ap.fi.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor vecka, söndagen den 11 april klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Vilma Törö, OH2VT.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media