Toiminta

DXCC-korttien tarkastus jatkuu Suomessa /Granskningen av DXCC-kort fortsätter i Finland

SRAL ry kiittää John Ahlbomia, OH5NZ, pitkäaikaisesta, arvokkaasta ja vaativasta DXCC-korttien tarkastustyöstä. ARRL on nyt nimittänyt Pertti Turusen, OG2M, uudeksi DXCC-korttien tarkastajaksi Suomeen SRAL:n ja OHDXF:n suosittelemana tunnettuna DX:erinä.


SRAL rf tackar John Ahlbom, OH5NZ, för ett långvarigt, värdefullt och krävande arbete som granskare av DXCC-kort. ARRL har nu utnämnt Pertti Turunen, OG2M, till ny granskare av DXCC-kort i Finland efter rekommendationer av SRAL och OHDXF.