Vill du ha med dina uppgifter i OH-katalogen?

OH-katalogen

OH-katalogen för år 2021 utkommer i sommar.

OH-katalogen finns uppgifter bara om de medlemmar som gett ett särskilt tillstånd för publiceringen. I boken finns medlemmens namn, anrop, postadress och uppgift om egetanrop.

Om du vill tillåta eller förbjuda att dina uppgifter publiceras i OH-katalogboken eller webb-OH-katalogen, meddela  genom att fylla i nätformuläret på webbsidan.

Länk till formuläret

Om du är osäker angående läget för ditt tillstånd/förbud kan du alltid ringa eller skicka e-post till förbundets kansli.

Ifall du redan gett ditt medgivande till publicering av dina uppgifter år 2020, 2019 eller 2018 behöver tillståndet inte förnyas.

På blanketten kan du också ange om du tillåter att dina uppgifter ges för direktmarknadsföring. Ett tillstånd för publicering av uppgifter och direktmarknadsföring kan när som helst återtas genom att meddela till förbundets kansli.

OH-katalogen innehåller förutom medlemsuppgifterna bland annat IARU:s frekvensallokeringsrekommendationer, radiofyr- och repeaterlistor, ITU:s prefixlista, sorteringsanvisningar för QSL-korten och annan nyttig information.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media