Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 14/2021

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 18.4. klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM
INNEHÅLL
* Internationella radioamatördagen i dag, samt awardveckoslutet- specialanrop i gång *
* Internationella radioamatördagens historia *
* SRAL100 meddelanden *
* Välkomna till jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä *
* En medlemsenkät om medlemsförmånerna *
* DX-aktivitetens historia från 60 år tillbaka *
* Vårens klubbaktiveringskampanj *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Internationella radioamatördagen i dag, samt awardveckoslutet- specialanrop i gång *
I dag söndagen 18.4. firas Internationella radioamatördagen. Då vi inte i år kan anordna evenemang
samlas vi i stället på banden. SRAL 100- arbetsgruppen arrangerar nu 17.4 – 18.4. ett awardaktivitetsveckoslut.
Internationella radioamatördagen är ett bra tillfälle att samla poäng för de award som förbundet publicerat till ära för 100-årsjubileet.
Genom att delta då ger du både dig och även andra möjlighet att få ihop de erfordrade 100 stationerna för SRAL 100 -awardet.
Dessutom kan du samla poäng och specialanrop för OH Northern Light 100-year (OH-NL-100) awardet.
Reglerna hittar du på SRAL 100-sidorna och det senaste numret av tidningen Radioamatööri, där OH Northern Light 100- awardet kallades SRAL 100 år-jubileumsaward.
Åtminstone följande specialanrop är med: OH100SRAL, OH2A, OG2B, OH6SRAL, samt OI3AX.

Stationerna kör på flere frekvensband och sändeslag men på foni lönar det sig att jaga dem speciellt efter bulletinen på lördag och söndag på frekvenserna mellan 3680 – 3700 kHz.
Låt os alltså samlas på 80-meter nu på söndagen efter bulletinen.
Eftersom awarden även är ägnade för utländska amatörer hoppas vi på aktivt deltagande även på internationella band och alla sändeslag.
Jubileumskommitten önskar alla ett givande aktivitetsveckoslut samt trevlig radioamatördag.

* Internationella radioamatördagens historia *
Man firar den Internationella radioamatördagen till ära för internationella radioamatörunionen IARU:s grundande. IARU grundades den 18. april 1925 i Paris.

23 länder var med i den grundande församlingen. Finland deltog medelst sin representant, den franske Msr. P. Perroux.
Sin medlemsansökan skickade SRAL dock först 1931 och har således varit medlem sedan 1932.
IARU har i dag över 160 natinella radioamatörförbund som medlemmar.
(Källa: Finlands Radioamatörförbunds 100-års historik och iaru.org)
* SRAL100 meddelanden *
ITE-utställningen flyttas till maj
Förbundets 100-års jubileums ITE-utställning hålls i Tekniska museet i Helsingfors. Man har varit tvungen att flytta öppnandet av utställningen på grund av coronasituationen.
Enligt dagens uppgifter öppnas den i slutet av maj. Utställningen förevisar apparater som radioamatörerna själv byggt under hundra års tid.
Dessutom ämnar man arrangera föredragskvällar i samband med utställningen.
Jubileumsårets fotoutställningar finns på adressen sral100kuvat.sral.fi.  Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden.
Välkommen att bekanta dig med utställningarna!
Förbundets specialanrop OH100SRAL står hela jubileumsåret 2021 till förfogande åt förbundets medlemmar och medlemsklubbar. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna.
* Välkommen till jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä *Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas av Riihimäen Kolmoset, OH3AD från torsdag till söndag 15-18.7.2021 i Eerikkilä Sport & Outdoor Resort i Tammela.
Sommarlägerprogrammet kommer att innehålla, förutom det traditionella programmet, även en utställning med temat ”Hamapparater genom tiderna”,
förbundets vårmöte samt SRAL:s festliga OT-träff som är ägnad för alla som varit medlemmar i 50 år.
Mer information om lägret finns på förbundets webbsidor.
Logi kan bokas med en blankett som finns på Eerikkiläs webbsidor.
Välkomna att trivas bland radioamatörerna, önskar styrelsen för OH3AD!
* En medlemsenkät om medlemsförmånerna *
Förbundet uppmanar alla medlemmar att svara på enkäten om medlemsförmånerna. Man kartlägger genom enkäten vad medlemmarna anser
om de nuvarande medlemsförmånerna och strävar att utveckla verksamheten på basis av svaren.
Man svarar anonymt på enkäten. Frågor angående enkäten kan ställas till email: toimisto@nullsral.fi. Du hittar enkäten på förbundets webbsidor.
* DX-aktivitetens historia sedan 60 år tillbaka *
Yasme Foundation publicerar till ära av den Internationella Radioamatördagen en bit historia sedan 60 år tillbaka.
Skrivelsen behandlar den första DX-peditionären Danny Weil’s, VP2VB, resor med segelyachten Yasme till världens ände under åtta år.
Martti, OH2BH, har redigerat materialet. Dokumentet finns på adressen yasme punkt org.
* Vårens klubbaktiveringskampanj *Är er klubb intresserad att delta i Finlands Radioamatörförbunds kampanj, där klubbarna runtom i Finland presenteras under firandet av jubileumsåret?
Under april-maj kommer klubbarnas verksamhet att presenteras i Förbundets sociala medier (Instagram, Facebook, YouTube)
och på webbsidorna kommer man att presentera klubbarnas verksamhet. Postningarna kommer att beskriva varje klubbs verksamhet på det sätt som önskas.
Postningarna kan alltså inkludera bilder, video och/eller text.
Det finns även möjlighet att skriva korta artiklar om verksamheten på förbundets webbsidor och i tidningen Radioamatööri.
Ta kontakt, ifall deltagandet intresserar! Ert intresse kan ni meddela till adressen vilma ät sral punkt fi. Vilma hjälper även till vid planeringen och förverkligandet av postningarna.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship och CQMM DX, YU DX.
Nästa tisdag tävlas NAC 1296 MHz
Nästa veckoslut tävlas SP DX RTTY och Helvetica Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25 april klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Vilma Törö, OH2VT
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media