Enkät om SRAL:s medlemsförmåner

Föreningen uppmanar alla medlemmar att svara på undersökningen om medlemsförmåner! Med denna enkät vill förbundet kartlägga medlemmarnas åsikter om de nuvarande medlemsförmånerna och utveckla verksamheten utgående från svaren. Man svarar anonymt på frågorna. Frågor relaterade till medlemsundersökningen kan skickas till toimisto@nullsral.fi.

Enkät för SRAL:s medlemmar

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media