Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 11/2020, 14.3.2020

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 11/2020, 14.3.2020
Denna bulletin blir läst söndagen 15.3 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM från OH6A i Vasa.
INNEHÅLL
* Förbundets vårdagar och vårmöte *
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *
* Traficoms meddelande om ansökande av specialtillstånd för 23 cm finns att läsas på förbundets webbsidor *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets vårdagar och vårmöte *
Det hade planerats att vårdagarna och förbundets vårmöte skulle ordnas i Otnäs, Esbo lördagen 18.4.2020. Med anledning av coronavirusepidemin har Aaltouniversitetet förbjudit användningen av sina utrymmen för publikevenemang fram till 31.5. Beslutet påverkar förbundets vårdagar. Förbundets styrelse är i kontakt med evenemangsarrangören och behandlar ärendet under sitt möte nästa vecka. Mer information om ärendet kommer i förbundets bulletiner och på webbsidorna.
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att begrunda bland annat de här frågorna.
Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats och finns på förbundets webbsidor. Dokumentet finns både på finska och svenska.
Vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral fi senast 31.3.2020. Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
* Medlemsavgiftsfakturor för år 2020 *Medlemsavgiftsfaktureringen överförs i år till det elektroniska ekonomiförvaltningssystem förbundet använder. På grund av leverantörens tekniska svårigheter som förbundet inte har något att göra med har utskickandet av fakturorna fördröjts från det som tidigare anmälts. Alla fakturor sänds dock i år ännu som postutdelning.
Överföringen kommer även att möjliggöra e-fakturering, för kommande års fakturor. Då ni i sinom tid betalar årets medlemsavgift i webbanken, kan ni samtidigt för kommande år välja att ta emot fakturan som e-faktura. Bankspecifika anvisningar hittas från er egen webbank.
Mer information i fråga om ibruktagningen av e-fakturor och andra ärenden som berör faktureringen kan vid behov begäras från förbundets kansli.
* Traficoms meddelande om ansökande av specialtillstånd för 23 cm finns att läsas på förbundets webbsidor *Frekvensområdet 1240-1300 MHz har hittills fåtts användas med radioamatörtillstånd. Situationen förändras 1.4.2020 och användningen av frekvensområdet kräver särskild ansökan och radiotillstånd för alla radioamatörsändare. Traficoms meddelande om ärendet finns på förbundets webbsidor.
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *Finlands Radioamatörförbund rf har givit ett utlåtande om Transport- och kommunikationsverkets utkast till bestämmelse M 64C/2020 ifråga om auktion av frekvensområdet 25,1 – 27,5 GHz och de tekniska villkoren i radiotillstånden. Förbundets utlåtande behandlar de störningar 26 GHz mobilbandet som nu auktioneras förorsakar utanför ifrågavarande band. Mer information på förbundets webbsidor.
* Silent key *Kansliet har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Esko Mäkinen, OH1KF, lämnat oss. Vi hedrar Eskos minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Kahdeksikkojen kerho OH8AA
Styrelsen för Kahdeksikkojen kerho ry, OH8AA, har beslutat följa Finlands statsråds rekommendation för att förebygga att coronaviruset sprids. Klubbkvällarna är på paus fram till början av maj. Om eventuella ändringar meddelas, ifall dylika framkommer. I stället för klubbkvällar strävar vi till att aktivera klubbens repeatrar. Välkomna att diskutera på repeatern tisdagar kl. 18. Vi hoppas även att vi hör aktivitet på repeatern även under andra tider, välkommen att delta!
Årsmöten
Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD
Riihimäen Kolmoset håller sitt stadgeenliga vårmöte 18.3. kl. 18.30 på klubblokalen (Eprantie 25, Riihimäki). Välkommen till mötet och på kaffe.
Porvoon Radioharrastajat ry, OH2ABB
Porvoon Radioharrastajat håller sitt årsmöte på nya klubblokalen 18.3. kl. 18. Adressen är Tornstigen 1, Borgå. Kaffeservering, Välkommen!
Kakkosten Kerho ry, OH2AA
Klubbens årsmöte hålls på klubben, Planetvägen 6, 00740 Helsingfors, tisdagen 24.3. kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkommen!
Kokkolan radioamatöörikerho OH6AI
Kokkolan radioamatöörikerho OH6AI håller sitt årsmöte lördagen 28.3.2020 fr.o.m. kl 13 framåt. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden och därtill presenteras klubbens verksamhetsplan för år 2020. Mötesplatsen är Yhteisöklubi Silta, som finns på adressen Chydenia, Strandgatan 6, 67100 Karleby.
* Tävlingsnyheter *
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 1296 MHz och på torsdag NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY och Russian DX.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 22.3 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media