Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 12/2020, 21.3.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 22.3. kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
* Medlemsavgiftsfakturorna för år 2020 *
* Traficoms meddelande om ansökande av specialtillstånd för 23 cm finns att läsas på förbundets webbsidor *
* Silent key *
* Signaltrafikövningen 27. -28.3.2020 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
På grund av coronavirusläget meddelar SRAL om följande åtgärder:
Behörighetsexamina för radioamatör avbryts för tiden 17.3–13.4.2020. Nya behörighetsexamina arrangeras inte under nämnda tidsperiod. Examenspapper för redan hållna examina behandlas normalt.
Förbundets kansli hålls tills vidare stängt för besökare. Kansliet betjänar via telefon och epost under kansliets öppethållningstider.
Förbundets vårdagar och vårmöte lördagen den 18.4. har annullerats och förflyttats till senare tidpunkt.
Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning genomförs normalt med hjälp av distansarbetsverktyg. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtanden kommer att publiceras på förbundets webbplats så snart som möjligt.
Beslut har fattats om förmansarrangemang för förbundets personal, informationsansvaret och ansvaret för sammankallande av styrelsen för det fall att ordföranden och vice ordföranden samtidigt är förhindrade att sköta sina uppdrag pga. sjukdom eller annan orsak.
Förbundet uppmanar medlemsklubbarna att iaktta myndigheternas och Statsrådets beslut. I synnerhet bör man överväga att inställa klubbmötena och andra offentliga tillställningar för att minska smittofaran på grund av coronaviruset.
Finlands Radioamatörförbunds och det finländska radioamatörsamfundets motto är ”Verka som stöd för myndigheterna och för medborgarnas säkerhet”. I enlighet med detta grundläggande värde uppmanar vi medlemsklubbarna och enskilda amatörer att säkerställa den egna utrustningens funktion och sin egen handlingsförmåga i en avvikande situation. I synnerhet bör klubbstationernas och repeaterstationernas funktion säkerställas. Överdrifter och verksamhet som bryter mot bestämmelserna ska dock undvikas.
Förbundet framhåller för de finländska radioamatörerna att det är fråga om ett undantagstillstånd – inte en nödsituation.
Amatörradiotrafiken är fortsättningsvis tillåten och bör i nuläget uppmuntras. Det är viktigt att vi värnar om våra sociala nätverk och vårt psykiska välbefinnande. Klubbkvällar och samvaro kan också anordnas på radiobanden. Låt oss hålla radioringarna aktiva, repeaterstationerna varma och också värna om våra radioamatörbröders och -systrars ork i dessa utmanande tider.
 
* Medlemsavgiftsfakturorna för år 2020 *
Medlemsavgiftsfakturorna börjar skickas stegvis nästa vecka via normal post.
Överflyttningen av medlemsavgiftfaktureringen kommer att mojliggöra även e-fakturering nästa år. Då ni får detta års faktura via posten och betalar den i nätbanken, kan ni samtidigt välja att mottaga kommande års fakturor som e-fakturor. Instruktionerna hittar du på din egen nätbank. Märk att de realtida faktureringsdata bör kollas från den faktura som kommit via posten.
Tilläggsinfo om ibruktagandet av e-fakturering och andra därmed förknippade ärenden kan man få från kansliet.
 
* Traficoms meddelande om ansökande av specialtillstånd för 23 cm finns att läsas på förbundets webbsidor *
Frekvensområdet 1240-1300 MHz har hittills fåtts användas med radioamatörtillstånd. Situationen förändras och användningen av frekvensområdet kräver särskild ansökan och radiotillstånd för alla radioamatörsändare. I motsats till tidigare information kommer radiofrekvensdirektiv 4Z/2020M inte att träda i kraft 1.4.2020. Den kommer att träda i kraft inom april månad och därom informeras det då datumet blir bestämt. Med EAM-blanketten kan man ansöka om tillstånd men tillståndet blir giltigt först då direltivet träder i kraft.
Traficoms meddelande om ärendet finns på förbundets webbsidor.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Voitto Vataja, OH3JVE, och Markku Mokko, OH9NGW, har lämnat oss.
Vi hedrar Voittos och Markkus minne med en stunds tystnad.
 
* Signaltrafikövningen 27.-28.3.2020 *
Den av Pohjois-Karjalan radiokerho arrangerade MPK:s signaltrafikövning 27. – 28.3. har inhiberats. En nationell signaltrafikövning från egna hemstationer kommer dock att hållas planenligt. OI7AX kommer att vara i gång på foni lördagen 28.3. kl. 10.00 – 11.00 på frekvensen 3660 (LSB). Som operator fungerar Manu, OH7UE.
Mer information av Tommi, OH7JJT, egenanrop fungerar, välkommen med på vågorna.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas BARTG HF RTTY och Russian DX.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 2,3 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX SSB.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 29.3. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media