Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 13/2020, 28.3.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 29.3. kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
* Medlemsavgiftsfakturorna för år 2020 *
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
* Adressen till förbundets websidor är igen sral.fi *
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
* Resultaten för FM-serien 2019 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
 
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
På grund av coronavirusläget meddelar SRAL om följande åtgärder:
Behörighetsexamina för radioamatör avbryts för tiden 17.3–13.4.2020. Nya behörighetsexamina arrangeras inte under nämnda tidsperiod.
Examenspapper för redan hållna examina behandlas normalt.
Förbundets kansli hålls tills vidare stängt för besökare. Kansliet betjänar via telefon och epost under kansliets öppethållningstider.
Förbundets vårdagar och vårmöte lördagen den 18.4. har annullerats och förflyttats till senare tidpunkt.
Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning genomförs normalt med hjälp av distansarbetsverktyg. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtanden kommer
att publiceras på förbundets webbplats så snart som möjligt.
Beslut har fattats om förmansarrangemang för förbundets personal, informationsansvaret och ansvaret för sammankallande av styrelsen för det fall att ordföranden och vice ordföranden
samtidigt är förhindrade att sköta sina uppdrag.
Förbundet uppmanar medlemsklubbarna att iaktta myndigheternas och Statsrådets beslut.
I synnerhet bör man överväga att inställa klubbmötena och andra offentliga tillställningar för att minska smittofaran på grund av coronaviruset.
Amatörradiotrafiken är fortsättningsvis tillåten och bör i nuläget uppmuntras. Det är viktigt att vi värnar om våra sociala nätverk och vårt psykiska välbefinnande.
Klubbkvällar och samvaro kan också anordnas på radiobanden. Låt oss hålla radioringarna aktiva, repeaterstationerna varma och också värna om våra radioamatörbröders och -systrars ork i dessa utmanande tider.
Tilläggsuppgifter på förbundets websidor.
 
* Medlemsavgiftsfakturorna för år 2020 *
Medlemsavgiftsfakturorna har skickats denna vecka och de kommer fram per vanlig post inom en vecka.
Då ni får detta års faktura via posten och betalar den i nätbanken, kan ni samtidigt välja att mottaga kommande års fakturor som e-fakturor.
Instruktionerna hittar du på din egen nätbank. Märk att då det förekommit ändringar i faktureringsdata bör dessa kollas från den faktura som kommit via posten.
Tilläggsinfo om ibruktagandet av e-fakturering och andra därmed förknippade ärenden kan man få från kansliet.
 
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018.
I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
Ifall samtycke till publiceringen har givits år 2018 eller 2019 behöver man inte förnya detta tillstånd.
 
* Adressen till förbundets websidor är igen sral.fi *
Förbundets websidor hittas på adressen www.sral.fi. Från sral.info – sidan länkas man automatiskt till de nya sidorna.
 
* Bestämmelsearbetsgruppen meddelar *
Förbundet har gett ett utlåtande till Transport- och kommunikationsverket angående dokumentet Draft ECC Report 315, som behandlar kompatibiliteten av radar som fungerar på frekvensbandet 74 – 81 GHz med andra allokeringar på detta frekvensband.
Mer information finns på förbundets websidor.
Frekvensområdet 1240-1300 MHz har hittills kunnat användas med radioamatörtillstånd. Situationen förändras i april. Användningen av frekvensområdet kräver särskild ansökan och radiotillstånd för alla radioamatörsändare.
Med EAM-blanketten kan man ansöka om tillstånd men tillståndet blir giltigt först då direltivet träder i kraft.
Traficoms meddelande om ärendet finns på förbundets webbsidor.
 
* Resultaten för FM-serien 2019 *
År 2019 slutliga poängställning har publicerats på förbundets nätsida.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW WPX SSB.
Nästa vecka tävlas på torsdagen NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas SP DX Contest samt SRAL:s grundtävling.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 5.4. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media