Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 14/2020, 4.4.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen den 5.4. kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
* Medlemsavgiftsfakturorna för år 2020 *
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
* Silent Key *
* Signaltrafikövningen hölls 27. – 28.3. *
* Militärradiodagen har flyttats tillhösten och Radiodagen i maj har inställts *
* Den Internationella Radioamatördagen 18.4. *
* Tävlingsnyheter *
* FM-Kalakukkotävlingen på påskmåndagen *
* Nästa bulletin *
____________________
 
* Coronaviruslägets inverkan på förbundets verksamhet *
På grund av coronavirusläget meddelar SRAL om följande åtgärder:
Behörighetsexamina för radioamatörer avbryts för tiden 17.3–13.4.2020. Nya behörighetsexamina arrangeras inte under nämnda tidsperiod.
Om fortsättningen meddelas senare.
Förbundets kansli hålls tills vidare stängt för besökare. Kansliet betjänar via telefon och epost under kansliets öppethållningstider.
Förbundets vårdagar och vårmöte lördagen den 18.4. har annullerats och förflyttats till senare tidpunkt.
Förbundets räkenskaps- och verksamhetsgranskning genomförs normalt med hjälp av distansarbetsverktyg. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtanden kommer
att publiceras på förbundets webbplats så snart som möjligt.
Beslut har fattats om förmansarrangemang för förbundets personal, informationsansvaret och ansvaret för sammankallande av styrelsen för det fall att ordföranden och vice ordföranden
samtidigt är förhindrade att sköta sina uppdrag.
Förbundet uppmanar medlemsklubbarna att iaktta myndigheternas och Statsrådets beslut.
I synnerhet bör man överväga att inställa klubbmötena och andra offentliga tillställningar för att minska smittofaran på grund av coronaviruset.
Amatörradiotrafiken är fortsättningsvis tillåten och bör i nuläget uppmuntras. Det är viktigt att vi värnar om våra sociala nätverk och vårt psykiska välbefinnande. Klubbkvällar och samvaro kan också anordnas på radiobanden. Låt oss hålla radioringarna aktiva, repeaterstationerna varma och också värna om våra radioamatörbröders och -systrars ork i dessa utmanande tider.
Tilläggsuppgifter på förbundets websidor.
 
* Medlemsavgiftsfakturorna för år 2020 *
Medlemsavgiftsfakturorna har skickats förra veckan per vanlig post. Tilläggsinfo om ibruktagandet av e-fakturering och andra därmed förknippade ärenden kan man få från kansliet.
 
* Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen? *
År 2020 OH-katalog utges nu på sommaren. OH-katalogen innehåller endast uppgifterna om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publicering efter maj 2018. I boken uppges medlemmens namn, anrop, postadress samt uppgift om eventuell egenanropsadress.
Ifall ni vill samtycka eller förbjuda publiceringen av data, kan ni anmäla därom genom att fylla i en webblankett på nätsidan eller kontakta kansliet.
Ifall samtycke till publiceringen har givits år 2018 eller 2019 behöver man inte förnya detta tillstånd.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Lauri Mustonen, OH7AZB, har lämnat oss.
Vi hedrar Lauris minne med en stunds tystnad.
 
* Signaltrafikövningen hölls 27. – 28.3. *
Pohjois-Karjalan Radiokerho arrangerade den nationella signaltrafikövningen 27. – 28.3. Vid övningen trafikerades det på HF-, VHF- samt UHF-nätverken. I övningen deltog 19 stationer från olika delar av landet. Signalförbindelserna fungerade bra till hela Finland och trafiken förlöpte i huvudsak väl. Det krävs dock mera övning. Reservnätets stationer bör kunna fungera i veckor utan stöd av allmänt el- och telekommunikationsnätverk.
Ett stort tack till alla som deltog i övningen. Deltagarna kommer senare att få en övningsberättelse.
Nästa nationella signaltrafikövning hålles 20. – 21.11.2020.
 
* Militärradiodagen har flyttats tillhösten och Radiodagen i maj har inställts *
Den av Tutkamieskilta, olika radioentusiaster samt luftvärnsmuseet planerade Radiodagen i maj har inställts och om dess framtida öde meddelas i början av sommaren.
Militärradiodagen i Kouvola har flyttats till hösten. Preliminärt datum är lördagen 3.10. Som arrangör fungerar Kouvola Militärradiomuseum och Kymen Viestikilta.
Mer information på luftvärnsmuseets och Putkiradiomuseos websidor.
* Den Internationella Radioamatördagen 18.4. *
Den internationella radioamatördagen firas på dagen för grundandet av IARU, dvs. Internationella Radioamatörunionen, den 18.4. IARU grundades år 1925 i Paris. Mer information på IARU:s websidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SP DX Contest samt SRAL:s grundtävling.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Under påskhelgen tävlas JIDX CW Contest samt Kalakukkotävlingen.
Därpå följande vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Därpå följande veckoslut tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship och CQMM DX/YU DX.
 
* FM-Kalakukkotävlingen på påskmåndagen *
Nästa deltävling i HF-tävlingarnas FM-serie är Kalakukko som tävlas på andra påskdagen 13.4.
Arrangör detta år är Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB. Man tävlar i SSB, CW och RTTY-delarna.
Banden är 80 och 40 meter. Reglerna finns på SRAL:s websidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 19.4. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media